Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Minskad klimatpåverkan i planeringen

Granskad:

Klimatet är ett av många intressen att ta hänsyn till vid fysisk planering. För att minska klimatpåverkan krävs en klimatsmart planering som bidrar till att skapa närhet och integration av vardagslivets funktioner.

Klimatfrågan ett allmänt intresse

Klimatfrågorna är ett av de allmänna intressen som kommunen enligt plan- och bygglagen ska ta hänsyn till vid planläggning. I Sverige är utmaningen att minska utsläppen av växthusgaser störst inom transportsektorn, jordbruket och basindustrin. Av dessa är det framför allt transportsektorns utsläpp som går att påverka genom planläggning.

För att minska klimatpåverkan gäller det i korthet att skapa närhet och integration mellan olika funktioner i vardagslivet. Det kan innebära att bygga tätare städer, minska transportbehoven och gynna utbyggnaden av gång- och cykelstråken och de kollektiva transportsystemen. En klimatsmart planering bidrar till en struktur som gör att människor har nära till arbetsplatser, samhällsservice, fritidsanläggningar och handel, så att de väljer att gå, cykla och åka kollektivt hellre än att ta bilen.

Att minska klimatpåverkan handlar också om att ta till vara naturens förmåga att ta upp koldioxid. Genom att exempelvis behålla och utöka skogsområden, lummiga parker, dammar och sjöar kan dessa områden fungera som kolsänkor.

Vägledning om minskad klimatpåverkan och översiktsplanering

Läs mer i Boverkets vägledningar om att planera för minskad klimatpåverkan i översiktsplanering och detaljplanering, se länkar nedan.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen