Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Miljöcertifieringssystem och LCA

Granskad:
Hus med medalj.
Illustration: Infab/Tictac/Boverket

Flera av de kommersiella miljöcertifieringssystemen för byggnader innehåller indikatorer om livscykelanalyser (LCA).

Flera olika kommersiella system för att miljöcertifiera byggnader

I Sverige används olika kommersiella system för att miljöcertifiera byggnader. Miljöcertifiering är en privaträttslig certifiering och inte ett myndighetskrav. Certifieringssystemen Miljöbyggnad, BREEAM, NollCO2 och LEED innehåller alla någon form av krav på LCA-beräkning.

Det finns olika versioner av manualerna till de olika certifieringssystemen med olika krav. Nedan ges en övergripande beskrivning av den senaste manualen.

Miljöbyggnad

Certifieringssystemet Miljöbyggnad har 15 indikatorer varav en behandlar LCA-beräkning. Det är miljöpåverkanskategorin klimatpåverkan som ska beräknas. De byggnadsdelar som ska beräknas är samma som i reglerna om klimatdeklaration för byggnader.

Klimatpåverkan ska redovisas för livscykelmodul A1-A5 för betyg brons och silver. För silver ska även ett gränsvärde klaras. För guld är gränsvärdet skarpare än silver och byggnadens klimatpåverkan under hela dess livscykel ska beräknas.

NollCO2

Certifieringssystemet NollCO2 har krav på att klimatpåverkan för en hel livscykel ska beräknas. Det finns tre olika gränsvärden (för modul A1–A3 är det projektspecifikt, för modul A4–A5 är det ett fast gränsvärde och för modul B6 finns det krav på en viss energiklass).

BREEAM

Certifieringssystemet BREEAM har krav på en  LCA för obligatoriska byggnadsdelar. Det finns krav som motsvarar reglerna om klimatdeklaration för byggnader. För högre nivåer finns gränsvärden som ska uppfyllas samt krav på en LCA för hela byggnadens livscykel enligt EU-kommissionens hållbarhetsbedömningssystem för byggnader Level(s).

LEED

Certifieringssystemet LEED premierar LCA av stomme, grund och klimatskärm. I LEED finns krav på en LCA för hela byggnadens livscykel. Den ska visa fem procent lägre miljöpåverkan jämfört med en standardbyggnad för minst tre av sex miljöpåverkanskategorier, varav en måste vara klimatpåverkan. För högre poäng ska miljöpåverkan vara minst tio procent lägre än en standardbyggnad. För ännu högre poäng ska miljöpåverkan vara tjugo procent lägre jämfört med en standardbyggnad.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen