Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Minskad klimatpåverkan

Granskad:

En "Hållbar och robust samhällsbyggnad utifrån befintlig struktur och städernas framtida utbyggnadsriktningar" och "Hållbara transporter och infrastruktur" är två av FalunBorlänges strategiska frågor som legat till grund för framtagandet av den gemensamma översiktplanen.

Arbetet för att minska klimatpåverkan i översiktsplanen innebär bland annat:

  • ett medvetet användande av samhällsplaneringen för att minimera eller effektivisera transporter mellan målpunkter
  • ett tätare och effektivare markutnyttjande i tätorterna
  • en tydlig prioritering av gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik i tätorterna, för att kraftigt minska användningen av personbil (hållbara transporter)
  • att energieffektiviteten i bostäder och lokaler är hög och att nya byggnader byggs resurseffektivt och miljöanpassat
  • bevarande av biologisk mångfald och odlingsmark för livsmedelsproduktion
  • att bidra till att ge kunskap och insikt till kommuninvånare och företagare för att ge möjligheter till kloka val för hållbara transporter och konsumtion.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen