Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Fuktsäkerheten i produktionen

Granskad:

För att lyckas med bygget ska projekteringshandlingarna vara tydliga, och omfatta de arbetshandlingar som entreprenören behöver till bygget.

Tips för ett bra genomförande:

  • Undvik att projektera tekniska lösningar på arbetsplatsen under byggtiden.
  • Se till att entreprenören granskar arbetshandlingarna innan bygget startar.
  • Avtala om hur byggplatsen ska väderskyddas och om hur bygget ska kontrolleras.

Fuktsäkerhetsarbetet under produktionen omfattar två delar:

  • ­Byggnadens konstruktiva fuktsäkerhet uppnås genom att entreprenörerna följer de anvisningar som anges i bygghandlingarna från projektören. De utför och kontrollerar fuktsäkerhetsarbetet på rätt sätt.
  • Arbetsplatsens fuktsäkerhet uppnås genom att den samordnande entreprenören använder rätt skydd och rutiner under byggtiden. Materialen och byggnaden ska skyddas från skadlig fukt och nedsmutsning.

Inför byggstarten bör entreprenören tillsammans med projektören identifiera de fuktkritiska momenten och de byggnadsdelar som kräver extra omsorg vid utförandet. Projektören och den kontrollansvarige (KA) informerar då också om de kontroller som ska göras.

I kontrollplanen anges de kontrollpunkter för bland annat fuktsäkerheten som ska visa att byggnaden uppfyller samhällets krav på fuktsäkerhet. Information om kontrollplanen.

Tillbaka till toppen