Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kulturvärden i klimatförändring

Granskad:

Klimatanpassning för kulturvärden kommer att innebära åtgärder för att undvika eller mildra skador till följd av ett förändrat klimat. Det är viktigt att uppmärksamma hur sårbar bebyggelsen är, vilken risk den är utsatt för och vad som bör göras för att motverka effekter av klimatförändringen.

Förebyggande arbete

Förebyggande arbete som riskhantering, planering och underhållsåtgärder, men också samverkan mellan olika samhälls- och beredskapsområden, är viktigt för att undvika och mildra skador på kulturarv. Bra planeringsunderlag där kulturmiljöer är tydligt identifierade och klimatscenarier på kortare- och längre sikt är praktiska verktyg för att kunna arbeta förebyggande i fysisk planering.

Regelbundet underhåll, användandet av beprövade metoder och material som är kompatibla med varandra, är idag det långsiktigt mest kostnadseffektiva sättet att förvalta bebyggelse med kulturvärden. Avgörande för byggnadernas långsiktiga överlevnad i ett förändrat klimat är regelbundenhet och tätare tidsintervall i observation/tillsyn, besiktning och underhåll, så att beredskap finns både inför långsamma och snabba skadeförlopp. Ett sådant förebyggande klimatsmart förhållningssätt är det, både för kulturvärdena och för ekonomin, bästa sättet att möta effekterna av framtida klimatförändringar.

Klimatanpassning.se

Samlad information om det pågående klimatanpassningsarbetet i Sverige kan man hitta på Klimatanpassning.se. Den drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI i samverkan med Myndighetsnätverket för klimatanpassning. Där finns även sidor om kulturarv.

Klimatanpassningsportalen och sidorna om kulturarv finner du under relaterad information.

Länsstyrelsernas klimatstrategier

Länsstyrelserna har gemensamt tagit fram ett material som beskriver hur man kan anpassa kulturhistoriska träbyggnader till nya klimatförhållanden genom förebyggande underhåll.

Flera länsstyrelser har i sina klimatstrategier även uppmärksammat konsekvenserna för kulturmiljön. och i några fall görs systematiska karteringar och riskbedömningar. En samlad information om olika länsstyrelsers analyser och av klimatpåverkan finns på Riksantikvarieämbetets webb, Regionala analyser av klimatpåverkan på kulturarv. Länk till de regionala analyserna finner du under relaterad information.

Riksantikvarieämbetet ansvarar för innehållet på sidan.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen