På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Buller inomhus

Granskad:

Ljudnivåerna inomhus i en byggnad måste alltid klara kraven i Boverkets Byggregler, BBR. Det gäller oavsett var byggnaden är placerad och oavsett ljudnivån utomhus.

Byggnader som innehåller bostäder eller lokaler ska vara utformade så att de begränsar att störande ljud uppkommer och sprids. På så sätt undviks olägenhet för människors hälsa. Som lokaler räknas

  • vårdlokaler
  • förskolor
  • fritidshem
  • undervisningsrum i skolor
  • arbetslokaler avsedda för kontorsarbete, samtal eller liknande.

BBR innehåller rekommenderade ljudnivåer för bostäder

Boverkets Byggregler, BBR, beskriver i allmänna råd vilka ljudnivåer som rekommenderas för att uppfylla föreskriften för bostäder (avsnitt 7:21). Råden handlar bland annat om ljudnivåskillnader mellan olika utrymmen, ljudnivåer från installationer och hissar samt dimensionering av byggnadens isolering mot yttre ljudkällor. För flerbostadshus finns även regler om efterklangstider i trapphus och korridorer.

Bättre ljudförhållanden finns i standarder för ljudklassning

Den som vill bygga bostäder efter en högre standard än Boverkets byggregler kan utgå från ljudklass A och B i svensk standard SS 25267 "Byggakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader – Bostäder".

När det gäller lokaler hänvisar BBR till svensk standard, SS 25268, "Byggakustik – Ljudklassning av utrymmen i byggnader – Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell". Den som uppfyller ljudklass C i den standarden uppfyller också kraven i BBR. Om bättre ljudförhållanden önskas finns möjligheten att välja ljudklass A eller B i SS 25268 för sådana lokaler.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen