Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ordlista för miljöindikatorer

D

direkt miljöpåverkan
Miljöpåverkan från branschen mätt ur ett produktionsperspektiv, det vill säga vad branschen själv ger upphov till.

I

inbäddade importerade utsläpp
Utsläpp som uppstår i en importerad produkts värdekedja.
indikatorer
Ett mått eller ämne som har en påverkan som kan mätas, till exempel förädlingsvärde eller utsläpp.
inhemsk
Refererar till indikatorers påverkan uppströms och nedströms inom Sverige

K

konsumtionsbaserade utsläpp
Utsläpp som uppstår uppströms och nedströms till följd av svensk konsumtion, till exempel växthusgasutsläpp, oavsett om produkterna producerats i Sverige eller utomlands.

N

nedströms
När produkten eller tjänsten är insatsvara vid tillverkning av andra produkter eller tjänster.

P

produktionsbaserade utsläpp
Utsläpp som uppstår från Sveriges ekonomi, oavsett var i världen de uppstår, till exempel växthusgasutsläpp.

S

SNI
Svensk näringsgrensindelning
SPIN
Standard för svensk produktindelning efter näringsgren

T

territoriella utsläpp
Utsläpp som uppstår inom Sveriges territorium, till exempel växthusgasutsläpp.

U

uppströms
En produkts insatsvaror.
utsläppsintensiteten
Den totala mängden av ett utvalt utsläpp i förhållande till en viss storhet.

V

värdekedjan
De aktiviteter som utförs uppströms och nedströms i branschen i framtagandet av en produkt eller tjänst. Dessa aktiviteter ger upphov till ekonomiskt värde, till exempel förädlingsvärde, men även klimat- och miljöpåverkan.
Tillbaka till toppen