På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Avslutade uppdrag

Granskad:

Här hittar du information från ett urval av de större uppdrag som Boverket har avslutat.

Barns & ungas utemiljö

Lekplats i ett bostadsområde. Foto:

Boverket har tillsammans med Movium vid Sveriges lantbruksuniversitet tagit fram en vägledning för barns och ungas utemiljö.

Dags att detaljplaneinformationen blir återanvändbar

Bild, Detaljplan, Franz Feldmanis

Boverket fick, under 2017, i uppdrag att utreda behovet av att reglera hur detaljplaner ska utformas tekniskt för att göra det enklare att utbyta informationen om planbestämmelser digitalt.

Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen

En 3D-modell av en detaljplan på en läsplatta. Foto: Helsingborgs stad/Cleber Domingos Arruda

I december 2017 fick Boverket från regeringen "uppdrag att verka för en enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen". Uppdraget slutredovisades i augusti 2020.

Handeln i planeringen

Människor utanför blomsteraffär i Malmö. Foto: Peter Kroon

Boverket har tagit fram en ny vägledning om handeln i planeringen.

Kartlägga och analysera den praktiska tillämpningen av barnkonventionen

Ett barn spikar på en trädkoja

Uppdraget ska genomföras i samråd med Barnombudsmannen, Trafikverket. Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket och Sveriges Kommuner och Regioner.

PBL kompetens

Kvinna som sitter framför datorskärm i kontorslandskap

PBL Kompetens var ett regeringsuppdrag år 2017-2020 med syfte att bidra till att skapa en enhetlig och effektiv tillämpning av plan- och bygglagen, PBL, i hela landet.

SOFT - Samordnad omställning till fossilfri transportsektor

Barn på cykel väntar vid övergångsställe.

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att samordna omställningen av transportsektorn till fossilfrihet. Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen deltar i arbetet.

Tryggt och jämnt

Upplyst och ljusdesignas gångväg. Foto:

En del platser i våra städer upplevs som otrygga, framför allt av kvinnor. År 2008 började en riktad satsning för att främja tryggheten. Här hittar du metoder, verktyg och inspiration från de projekt som genomförts.

Utvärdering av strandskydd

Lomma strandstad. Foto:

Boverket och Naturvårdsverket har utvärderat regelverket för strandskydd. Vi föreslår att det ska bli enklare att införa lättnader i strandskyddet vid mindre sjöar och vattendrag och en mer likvärdig tillämpning av reglerna.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen