Avslutade uppdrag

Här hittar du information från ett urval av de större uppdrag som Boverket har avslutat.

Agenda 2030

Boverkets redovisar hur vår verksamhet bidrar till att uppfylla målen i FN:s agenda för hållbar utveckling.

Barns & ungas utemiljö

Lekplats i ett bostadsområde. Foto:

Boverket har tillsammans med Movium vid Sveriges lantbruksuniversitet tagit fram en vägledning för barns och ungas utemiljö.

Dags att detaljplaneinformationen blir återanvändbar

Bild, Detaljplan, Franz Feldmanis

Boverket fick, under 2017, i uppdrag att utreda behovet av att reglera hur detaljplaner ska utformas tekniskt för att göra det enklare att utbyta informationen om planbestämmelser digitalt.

Folkhälsa och fysisk aktivitet

Kvinnor som vandrar. Foto:

Boverket tog 2013 fram vägledningen "Planera för rörelse!" som syftar till att ge stöd och kunskap om kopplingen mellan den byggda miljön och fysisk aktivitet.

Handeln i planeringen

Människor utanför blomsteraffär i Malmö. Foto: Peter Kroon

Boverket har tagit fram en ny vägledning om handeln i planeringen.

Samhällsplanering för näringslivsutveckling

Man på träindustri. Foto: Franz Feldmanis

Boverket och Tillväxtverket arbetade tillsammans med att utforma och genomföra programmet för att stärka förutsättningarna till samspel mellan det lokala och regionala arbetet för näringslivsutveckling och hållbar utveckling och hållbar tillväxt.

Tryggt och jämnt

Upplyst och ljusdesignas gångväg. Foto:

En del platser i våra städer upplevs som otrygga, framför allt av kvinnor. År 2008 började en riktad satsning för att främja tryggheten. Här hittar du metoder, verktyg och inspiration från de projekt som genomförts.

Utvärdering av strandskydd

Lomma strandstad. Foto:

Boverket och Naturvårdsverket har utvärderat regelverket för strandskydd. Vi föreslår att det ska bli enklare att införa lättnader i strandskyddet vid mindre sjöar och vattendrag och en mer likvärdig tillämpning av reglerna.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej