På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Avslutade uppdrag

Granskad: 

Här hittar du information från ett urval av de större uppdrag som Boverket har avslutat.

Barns & ungas utemiljö

Lekplats i ett bostadsområde. Foto:

Boverket har tillsammans med Movium vid Sveriges lantbruksuniversitet tagit fram en vägledning för barns och ungas utemiljö.

Dags att detaljplaneinformationen blir återanvändbar

Bild, Detaljplan, Franz Feldmanis

Boverket fick, under 2017, i uppdrag att utreda behovet av att reglera hur detaljplaner ska utformas tekniskt för att göra det enklare att utbyta informationen om planbestämmelser digitalt.

Folkhälsa och fysisk aktivitet

Kvinnor som vandrar. Foto:

Boverket tog 2013 fram vägledningen "Planera för rörelse!" som syftar till att ge stöd och kunskap om kopplingen mellan den byggda miljön och fysisk aktivitet.

Handeln i planeringen

Människor utanför blomsteraffär i Malmö. Foto: Peter Kroon

Boverket har tagit fram en ny vägledning om handeln i planeringen.

PBL kompetens 2014-2016

PBL Kompetens var ett regeringsuppdrag som har pågått under 2014-2016. Syftet med regeringsuppdraget är att skapa en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen, PBL, i hela Sverige.

SOFT - Samordnad omställning till fossilfri transportsektor

Barn på cykel väntar vid övergångsställe.

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att samordna omställningen av transportsektorn till fossilfrihet. Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen deltar i arbetet.

Tryggt och jämnt

Upplyst och ljusdesignas gångväg. Foto:

En del platser i våra städer upplevs som otrygga, framför allt av kvinnor. År 2008 började en riktad satsning för att främja tryggheten. Här hittar du metoder, verktyg och inspiration från de projekt som genomförts.

Utvärdering av strandskydd

Lomma strandstad. Foto:

Boverket och Naturvårdsverket har utvärderat regelverket för strandskydd. Vi föreslår att det ska bli enklare att införa lättnader i strandskyddet vid mindre sjöar och vattendrag och en mer likvärdig tillämpning av reglerna.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen