På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

Granskad:

Regeringen har den 20 juni 2021 beslutat en ny förordning om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus. Förordningen träder i kraft den 1 oktober 2021 och stödet går att söka från detta datum. Budgetsiffran för 2021 är 940 miljoner kronor.

Hur söker du stödet?

Stödet går att söka från och med den 1 oktober 2021. Det går inte att söka stödet innan dess. Stödet kommer att gå att söka i Boverkets e-tjänst. Länsstyrelsen i det län som byggnaden är belägen handlägger och beslutar om stöd.

Vad kan du få stöd för?

Stöd får ges till merkostnader för energieffektivisering som förbättrar energiprestandan med minst 20 procent i flerbostads­hus med ett primärenergital över 100 kWh/m2 och år.

Byggnaden där åtgärden ska utföras

Stöd får ges till byggnader som till övervägande del innehåller bostads­lägenheter som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostads­rätt.

Stödnivå

  • Stöd får ges som ett investeringsstöd till energieffektivitetsåtgärder i enlighet med de förutsättningar och begränsningar som anges i kapitel I och artikel 38 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.
  • Stöd får ges med högst 50 procent av det stödberättigande underlaget. För medelstora företag får dock stödet uppgå till högst 40 procent och för stora företag till högst 30 procent av det stödberättigande underlaget.
  • Högst 50 procent av det preliminära stödet får betalas ut i samband med beslut om stöd (förskottsutbetalning).

Åtgärd

  • Stöd får inte ges till en energieffektiviseringsåtgärd som har påbörjats innan en ansökan om stöd har kommit in till länsstyrelsen. Åtgärden ska påbörjas inom sex månader från beslutet om stöd och färdigställas inom två år från dagen för påbörjandet.
  • Stöd får inte ges till en åtgärd som innebär att en byggnad byter huvudsaklig energibärare från fjärrvärme till el.

Bygglov

Varsamhetskravet ska beaktas genom att frågan om bygglov ska vara utredd innan stödet söks.

Oberoende expert

Den energieffektiviseringsåtgärd och de merkostnader för investeringar som ansökan avser ska vara godkända av en oberoende expert.

Utbildning av nya yrkesarbetande inom byggsektorn

För att få stöd ska den som genomför åtgärderna medverka till utbildningen av nya yrkesarbetande inom byggsektorn genom aktiv samverkan med relevanta gymnasieskolor och Arbets­förmedlingen samt genom att ta emot lärlingar.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen