På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Regler om ekonomiska planer och kostnadskalkyler

Granskad:

Bestämmelser av betydelse för ekonomiska planer och kostnadskalkyler finns i bland annat de lagar, förordningar och allmänna råd som räknas upp på denna sida. 

Bostadsrättslagen (1991:614)

Kravet på bostadsrättsföreningar att upprätta och registrera en ekonomisk plan finns i bostadsrättslagen. Lagen innehåller även bestämmelser om intygsgivare och skyldigheten för styrelsen att upprätta en ny ekonomisk plan om någon händelse som är av väsentlig betydelse för föreningens verksamhet uppstår.

Bostadsrättsförordningen (1991:630)

Bostadsrättsförordningen innehåller bland annat bestämmelser om vilka uppgifter som ska finnas med i en ekonomisk plan och i en kostnadskalkyl. Förordningen reglerar även vem som kan bli intygsgivare och om ställande av säkerhet vid upplåtelse av lägenheter.

Lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

Bestämmelserna om ekonomisk plan i lagen om kooperativ hyresrätt motsvarar i huvudsak vad som gäller för bostadsrättsföreningar. En ekonomisk plan i en kooperativ hyresrättsförening behöver dock inte registreras.

Förordningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt

Förordningen innehåller bestämmelser om vilka uppgifter som ska finnas i den ekonomiska planen och vad som gäller för intygsgivare och ställande av säkerhet.

Lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt (ombildningslagen)

Hyresgäster i en hyresfastighet har rätt att genom en förening förvärva fast egendom för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt.

Rätten till förvärv gäller fast egendom som är taxerad som hyreshusenhet eller, om egendomen hyrs ut för något annat ändamål än fritidsändamål, som småhusenhet och vad som sägs i lagen om fast egendom gäller även tomträtt.

Lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar (omregleringslagen)

Enligt lagen kan vissa äldre bostadsföreningar omregistreras till bostadsrättsföreningar. Bestämmelserna i BRF 6 § om förenklad ekonomisk plan gäller i dessa fall.

Lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar

Bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar är ekonomiska föreningar.  

Boverkets allmänna råd (2017:7) om ekonomiska planer med mera

De allmänna råden avser utformningen av ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar och förenklade ekonomiska planer för bostadsföreningar samt om intygsgivare. Vad som skrivs om ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar och intygsgivare gäller även för kooperativa hyresrättsföreningar om inget annat sägs.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen