Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Avdelning H – Dimensionering av murverkskonstruktioner

Granskad:

Avdelning H i Boverkets konstruktionsregler, EKS, innehåller nationella val till eurokoden EN 1996 för dimensionering av murverkskonstruktioner.

Avdelning H omfattar fyra kapitel som vart och ett behandlar en specifik konstruktionsstandard för murverkskonstruktioner enligt eurokodsystemet. Kapitelindelningen är följande:

  • Kap. 6.1.1 – Tillämpning av SS-EN 1996-1-1 – Allmänt – Regler för armerat och oarmerat murverk
  • Kap. 6.1.2 – Tillämpning av EN 1996-1-2 – Brandteknisk dimensionering av murverk
  • Kap. 6.2 – Tillämpning av EN 1996-2 – Dimensioneringsförutsättningar, val av material och utförande av murverk
  • Kap. 6.3 – Tillämpning av EN 1996-3 – Förenklade beräkningsmetoder för oarmerat murverk
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen