Avdelning H – Dimensionering av murverkskonstruktioner

Avdelning H i Boverkets konstruktionsregler, EKS, innehåller nationella val till eurokoden EN 1996 för dimensionering av murverkskonstruktioner.

Avdelning H omfattar fyra kapitel som vart och ett behandlar en specifik konstruktionsstandard för murverkskonstruktioner enligt eurokodsystemet. Kapitelindelningen är följande:

  • Kap. 6.1.1 – Tillämpning av SS-EN 1996-1-1 – Allmänt – Regler för armerat och oarmerat murverk
  • Kap. 6.1.2 – Tillämpning av EN 1996-1-2 – Brandteknisk dimensionering av murverk
  • Kap. 6.2 – Tillämpning av EN 1996-2 – Dimensioneringsförutsättningar, val av material och utförande av murverk
  • Kap. 6.3 – Tillämpning av EN 1996-3 – Förenklade beräkningsmetoder för oarmerat murverk
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej