Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Centrum för vårdens arkitektur

Granskad:

Centrum för vårdens arkitektur (CVA) är en nationell arena på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och finns för skapande, översättning, utbyte och spridning av kunskap om vårdarkitektur. Som akademisk centrumbildning bedriver CVA forskning, genomför forskarutbildning samt bidrar till grund- och vidareutbildning inom området.

Forskningsfokus för CVA är byggnader och miljöer som stöd för och del av verksamheten i mötet mellan vården, patienter och arkitektur. CVA samarbetar med nationella och internationella forskargrupper. I sin utåtriktade roll initierar och genomför CVA utvecklings- och implementeringsprojekt. CVA har också etablerat sig som en nationell mötesplats för kunskapsdelning genom att regelbundet arrangera seminarier, temadagar och workshops.

Varför finns CVA?

Vårdens arkitektur är en viktig del av hälso- och sjukvårdens långsiktiga hållbarhet – socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Rätt utformad vårdarkitektur kan stödja effektivitet, vårdresultat och patientens upplevelse av vårdens kvaliteter. Vårdens miljöer utgör viktiga och långsiktiga samhällsinvesteringar och bör därför vila på en solid kunskapsgrund. Vården är forskningsintensiv och ska utgå från evidens och beprövad erfarenhet. På samma sätt efterfrågar vården forskningsbaserad kunskap också i utformningen av sina byggnader och miljöer. Potentialen för att stödja hälso- och sjukvården genom en rätt utformad fysisk vårdmiljö kan utnyttjas bättre. Det finns ett stort kunskapsbehov.
Centrum för vårdens arkitektur möjliggör att forskning och kunskapsbygge inom vårdarkitekturområdet kan samordnas och utvecklas nationellt. Centrumet är också kopplat till den internationella vårdarkitekturforskningen som säkerställer att ny forskning kontinuerligt görs tillgänglig i Sverige.

Vad gör CVA?

  • Samlar in befintlig nationell och internationell vårdarkitekturforskning
  • Sammanställer den och sprider den i Sverige.
  • Identifierar nya forskningsbehov.
  • Initierar och genomför nya forskningsprojekt
  • Utvecklar idéer och visioner om framtidens vårdarkitektur.
  • Fungerar som mötesplats och samordnar kunskapsuppbyggnaden nationellt.
  • Genomför forskarutbildning.
  • Stimulerar grund- och vidareutbildning.

Aktörsnätverket ”Vårdens byggda miljöer”


Boverket ingår tillsammans med CVA, Regionernas fastighetsråd, Forum vårdbyggnad, Program för teknisk standard (PTS) i aktörnätverket ”Vårdens byggda miljöer”. Nätverket arbetar med att främja och samordna nationellt forsknings- och utvecklingsarbete inom vårdens byggda miljöer. Detta görs genom samarbete och kunskapsspridning. Boverket deltar i syfte att utbyta kunskap, framför allt kopplat till sitt vägledningsarbete.

Mer information

Du kan läsa mer om Boverkets arbete med att Utveckla vårdens fysiska miljöer på sidan ”Utveckla vårdens byggda miljöer” som du hittar i menyn. Du kan läsa mer om CVA:s arbete på deras hemsida. Länk finns under rubriken ”Relaterad information”.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen