Regler som är anmälda till EU

Innan en myndighet beslutar tekniska regler ska de skickas på EU-anmälan enligt direktiv 2015/1535. Detta görs normalt några månader innan reglerna är tänkta att börja gälla. Vid EU-anmälan skickas reglerna till kommissionen och de andra medlemsländerna som då ges möjlighet att lämna synpunkter om det finns regler som innebär handelshinder. Om synpunkter kommer in kan reglerna behöva ändras och skickas på EU-anmälan på nytt.

Om du letar efter äldre EU-anmälningar kan du söka i Europeiska kommissionens databas TRIS.

Följande regler är för närvarande på EU-anmälan

Boverket har tagit fram ett slutligt förslag till ändring av Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd med tillhörande konsekvensutredning, som nu remitteras på europeisk nivå under januari 2020 till april/maj 2020. De ändrade reglerna är tänkta att kunna träda i kraft den 1 juli 2020.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej