Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Webbutbildningar

Granskad:

Här hittar du aktuella webbutbildningar från Boverket.

Webbutbildningar om PBL

En kille sitter vid ett skrivbord och jobbar med dator.

Här hittar du Boverkets webbutbildningar om plan- och bygglagen. Utbildningarna är framtagna för att förbättra tillämpningen av plan- och bygglagen (PBL) och riktar sig till dig som i ditt dagliga arbete använder plan- och bygglagen, oavsett om du arbetar offentligt eller privat.

Webbguide om en byggnads liv

En illustration med ett höghus och två byggkranar

Om du vill få en övergripande förståelse hur byggprocessen fungerar är detta en guide för dig. Webbguiden beskriver en byggnads liv från idé till rivning, återvinning och återbruk.

Likabehandling av romer på bostadsmarknaden

Romsk flagga. Illustration.

Boverket har tagit fram en webbaserad utbildning tillsammans med romska representanter och företrädare för bostadsmarknaden. Utbildningen syftar till att öka kunskapen om romers situation på bostadsmarknaden och därigenom motverka diskriminering.

Webbutbildning om klimatdeklaration

Två personer med bygghjälmar vinkar och ler.

Gå gärna igenom Boverkets webbutbildning ”Lär dig rätt svar om klimatdeklarationer”. Den ger kunskaper som kan komma till stor nytta. Webbutbildningen riktar sig i första hand till byggherrar och byggentreprenörer men är även till nytta för byggprodukttillverkare, byggnadsinspektör, arkitekt, projektör eller konsult inom byggbranschen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen