På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Processer som skapar hållbara vårdmiljöer

Granskad:
Pil som omsluter tre kugghjul med texten process i en lila cirkel.
Process. Illustration: Angelica Åkerman/Boverket

Prioritera att gestaltning finns med kontinuerligt genom hela processen från idé till förvaltning. Detta är av största vikt för att utforma en långsiktigt hållbar vårdmiljö som stödjer verksamhetens, personalens och patienternas behov. Boverket lyfter här strategiska förhållningsätt för att realisera en omsorgsfullt gestaltad vårdmiljö.

Vårdens miljöer utvecklas i inkluderande processer

Med en bra process synliggörs kunskap, behov och värden som omsätts genom arkitektur, design, konst och kulturarv till en omsorgsfull vårdmiljö som är effektiv, hälsofrämjande och framtidssäker. Illustration: Jenny Lilja/Boverket

Vårdbyggnadsprocessen kan vara en verksamhetsdriven lokalutvecklingsprocess som styrs av behov och målbilder där byggd miljö ska stödja vårdverksamhet på bästa sätt. Men drivkrafterna kan också komma från andra håll som fastighetsutveckling, ekonomiska ramar eller politiska beslut, förändringar som ofta leder till förändrade verksamhetsprocesser eller organisationsförändring. I samtliga fall är dialog och delaktighet med vårdens medarbetare och patienter av största vikt genom hela processen. Gemensam behovsanalys och tydliga målbilder vad gäller god gestaltning som stödjer hälsa och god vård är av stor betydelse för att nå ett gott slutresultat. Målbilderna bör kontinuerligt följa processen hela vägen till färdig byggnad och även vara ett aktivt stöd i nästa steg när den byggda miljön kommer i bruk.

Det finns olika sätt att beskriva och genomföra en process, många regioner har sina egna planeringsmodeller. Boverket fokuserar på de förutsättningar i processen som vi sett är särskilt viktiga för att åstadkomma hållbara och omsorgsfullt gestaltade vårdmiljöer med hög arkitektonisk kvalitet.

Processerna vi jobbar i skapar otroliga värden om vi gör rätt.

– Christer Larsson, arkitekt och regeringens särskilda utredare för Gestaltad livsmiljö.

I dag finns det ingen samordnad nationell processmodell för vårdbyggnadsprojekt. Vårdbyggnadsprocesser tillämpas därför på olika sätt. Centrum för vårdens arkitektur (CVA) har på uppdrag av Program för teknisk standard (PTS) gjort en rapport som stöd för utformning av en planerings- och utvecklingsmodell för vårdmiljöer. Vidare har Sveriges kommuner och regioner (SKR) tagit fram en processmodell i skriften ”Bygga vackert - att bygga vackert med kvalitet och estetiska värden”. Flera regioner har också tagit fram egna beskrivningar för sin vårdbyggnadsprocess, som exempelvis Västfastigheter i Västra Götaland.

Läs mer på sidan ”Process för att ta fram en arkitekturstrategi”. Länk finns i ”Relaterad information”.

Boverket vill särskilt lyfta vikten av att samverka brett, satsa på tidigt skede samt att säkra kontinuiteten i ett projekt. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Angelica Åkerman/Boverket

Så här kan du arbeta

Oavsett vilken processmodell du arbetar med, behöver gestaltningen finnas med kontinuerligt genom hela processen för att omsätta behov och kvaliteter till en robust, vacker, funktionell och effektiv vårdmiljö. Det är viktigt med en process som möjliggör samverkan och dialog samt utgår från kunskapen om den byggda vårdmiljöns betydelse för verksamhet och samhälle. Boverket lyfter därför följande strategiska förhållningsätt vid skapande, utveckling, byggande och förvaltning av vårdens miljöer:

Samverka brett

Symbol för samverka brett.

Samverkan och dialog är betydelsefullt vid planering, byggande och förvaltning av vårdens miljöer. En vårdbyggnadsprocess behöver genomföras tillsammans med en bredd av olika kompetenser, roller och kunskapsområden.

Satsa på tidigt skede

Symbol för satsa på tidigt skede.

I de inledande faserna av vårdbyggnadsprojektet formuleras förutsättningarna för processen. Genom en behovsanalys identifieras behov, utmaningar, möjligheter och kvaliteter, som därefter omsätts och utvecklas till en funktionell och omsorgsfull vårdmiljö.

Säkra kontinuitet

Symbol för säkra kontinuitet.

Vårdbyggnadsprojekt är komplexa och föränderliga. Kontinuitet i kunskap och gestaltningskompetens från tidiga skeden till förvaltningsskede är viktigt. Kontinuerlig återkoppling till målbilden ger förutsättningar för en omsorgsfull gestaltning.

Lärande exempel

I Boverkets lärande exempel om vårdmiljöer beskrivs hur några vårdbyggnadsprojekt har realiserats – från de tidiga skedena med behov, vision och planering, till byggande och förvaltning av miljöerna. De är exempel som kan användas i andra projekt, oavsett om det handlar om vårdprojekt i stor eller liten skala vid ny-, om- eller tillbyggnad. Läs mer på sidan ”lärande exempel” i menyn.

Referenser

Fröst, P; Gustafsson, A; Eriksson, J; Lindahl, G (2017); Designdrivna Dialoger för arkitektur och samhällsbyggnad

Ryd, N (2008): Tidiga skeden i planering bygg och förvaltning

Program för teknisk standard, Chalmers, CVA. (2018). Planerings- och utvecklingsmodell för vårdmiljöer. NULÄGE – UTMANINGAR – MÖJLIGHETER.

Västra Götalandsregionen, Västfastigheter. Vägen till lokaler som matchar dina behov.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen