På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Lågt förväntat tillskott av seniorbostäder de närmaste två åren

Granskad:

Det finns seniorbostäder i 67 procent av landets kommuner. Av dessa bedömer nästan hälften att de skulle behövas ytterligare seniorbostäder i kommunen. För perioden 2021–2022 är det dock ett lågt förväntat tillskott av seniorbostäder.

Vad är en seniorbostad

Seniorbostäder är helt vanliga bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden. Tanken är att det ska vara ett enkelt och bekvämt boende att åldras i, med större möjligheter till gemenskap.

Seniorboenden kan skilja sig mycket åt i sin utformning och i vad de har att erbjuda. Ibland är det enda utmärkande att alla som bor i huset är över en viss ålder, medan andra boenden erbjuder service och aktiviteter.

Det finns seniorbostäder i 195 kommuner

I 2021 års bostadsmarknadsenkät uppger 195 kommuner att de har seniorbostäder i kommunen. Det är lika många kommuner som 2020 uppgav att de hade seniorbostäder. Totalt 17 kommuner har inte besvarat frågan. Av årets 195 kommuner är 167 stycken samma kommuner som förra året, 9 av dem har inte besvarat frågan och resterande har svarat ”nej” eller ”vet ej”.

Med anledning av Coronapandemin och den ansträngda situationen i kommunerna ser årets enkät annorlunda ut. I årets enkät har frågan om antalet seniorbostäder utgått. Antalet seniorbostäder för år 2019 och tidigare går att hitta i Öppna data – Bostadsmarknadsenkäten, se länk i relaterad information.

Många kommuner saknar tillräckligt med seniorbostäder

Av de 195 kommunerna som uppger att de har seniorbostäder svarar 84 stycken att det finns tillräckligt med seniorbostäder i kommunen. I 92 av dessa 195 kommuner uppger kommunen att de har otillräckligt med seniorbostäder.

Lägre andel seniorbostäder bland små kommuner

I Storstockholm och i högskolekommunerna finns det seniorbostäder i samtliga kommuner, med bara något undantag. Lägst andel seniorbostäder har "övriga kommuner med färre än 25 000 invånare", där knappt 60 procent av kommunerna uppger att de har seniorbostäder.

Lägsta förväntade tillskottet på flera år

Totalt 31 av landets kommuner bedömer att det kommer att påbörjas cirka 1 300 seniorbostäder under de närmaste två åren. Det är det lägsta antalet förväntat byggande av seniorbostäder sedan perioden 2016–2017.

Diagram över förväntat tillskott av seniorbostäder år 2020–2021.
Antal seniorbostäder som förväntas påbörjas närmaste tvåårsperiod och hur många kommuner bostäderna förväntas byggas i. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2014–2021. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Av de kommuner som planerar att bygga seniorbostäder saknar 6 kommuner seniorbostäder sedan tidigare. Fem av de kommunerna är ”övriga kommuner med färre än 25 000 invånare”. Kommunernas bedömningar av hur många bostäder som kommer att påbörjas brukar av erfarenhet ligga högre än antalet bostäder som faktiskt påbörjas. Historiskt sett har utfallet i genomsnitt varit cirka 80 procent av förväntningarna. Efter 2017 har utfallet av faktiskt påbörjade bostäder varit något lägre, i genomsnitt cirka 65 procent.

Fler bostadsrätter än hyresrätter kommer att tillkomma

Enligt bedömningarna kommer 58 procent av nyproduktionen av seniorbostäder att bestå av bostadsrätter. Motsvarande siffra förra året var 46 procent. Andelen tillkomna hyresrätter beräknas bli 40 procent av tillskottet. Endast en kommun, Östra Göinge, planerar för 10 ägarlägenheter.

Diagram över förväntat tillskott av seniorbostäder år 2021–2022, fördelat på kommungrupp. Innehållet i diagrammet beskrivs i brödtexten.
Förväntat tillskott av seniorbostäder påbörjande år 2021–2022. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2021 Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Störst tillskott i de större högskolekommunerna

I förhållande till antalet invånare i kommungrupperna är det förväntade tillskottet på seniorbostäder störst i högskolekommunerna med fler än 75 000 invånare. Där kommer nytillskottet att bestå av 22 procent bostadsrätter och 78 procent hyresrätter. Drygt 60 procent av tillskottet i de mindre kommunerna är bostadsrätter och 39 procent är hyresrätter.

Det lägsta tillskottet seniorbostäder per invånare förväntas i gruppen "högskolekommuner med mindre än 75 000 invånare". Där förväntas inga seniorbostäder alls byggas under perioden 2021–2022. Denna kommungrupp har seniorbostäder i samtliga av sina kommuner, och i drygt 40 procent av dem uppger man att det finns ett underskott på seniorbostäder.

Stöd till bostäder för äldre

Det finns ekonomiska stöd att söka för att öka antalet hyresbostäder för äldre och för att öka äldres möjligheter till gemenskap och trygghet. Läs mer om stöden via länken under "Relaterad information".

Under fördjupningsfliken hittar du kommunernas svar på ett urval av frågorna från enkäten.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen