På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Fuktskador

Granskad:

I byggandet kan fuktskador uppstå som följd av:

  • konstruktionsfel
  • fel i utförandet
  • otillräcklig uttorkning av byggfukt
  • att fuktskadade material och produkter har använts

I förvaltningen kan fuktskador uppstå som följd av:

  • eftersatt skötsel och tillsyn av byggnaden: det uppstår skador som inte upptäcks
  • eftersatt underhåll
  • ändrade förutsättningar, som ändrad användning eller ändrad klimatpåverkan
  • oförutsedda händelser, som översvämning eller rörbrott på tappvattenledningen.

Konstruktionsfel

Som byggherre och beställare kan du förebygga konstruktionsfel med ett systematiskt fuktsäkerhetsarbete genom hela byggprocessen. ByggaF är en metod som kan användas.

Du bör också använda material och tekniska lösningar som har kända och dokumenterade egenskaper.

Som entreprenör kan du upptäcka konstruktionsfel genom uppföljning av dina byggprojekt. Med en uppföljnings- och återrapporteringsrutin kan upprepningar av konstruktionsfel förebyggas.

Fel i utförandet

Fel i utförandet kan upptäckas med kontroller. Kontrollplanen omfattar enbart kontroll av att några utvalda egenkontroller är gjorda och godkända av den som gjort egenkontrollen.

Kontrollen i produktionen bör normalt vara betydligt mer omfattande än vad kontrollplanen föreskriver. Det är viktigt att utförandekontrollerna avtalas mellan beställaren och entreprenören.

Kontroller bör göras löpande under byggtiden. Vid slutbesiktningen är viktiga kontrollpunkter inbyggda och inte kontrollerbara.

Vattenläckage och våta material måste åtgärdas omgående.

Byggdoktorn är ett nätverk för konsulter som arbetar med fuktskador.

Tillbaka till toppen