På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Översyn av reglerna om brandskydd

Granskad:

Boverket arbetar med en översyn av reglerna om brandskydd – nuvarande avsnitt 5 i Boverkets byggregler (BBR). Översynen som påbörjats under hösten 2020 kommer att pågå under flera år. Reglerna är planerade att träda i kraft tidigast under 2024 med tillhörande övergångstid. De nya reglerna ska följa principerna för det som Boverket kallar Möjligheternas byggregler.

Ny regelmodell

Den nya regelmodellen ska främja innovation och teknisk utveckling och därmed bidra till att effektivisera byggandet och gynna ökad konkurrens. En utgångspunkt för arbetet med möjligheternas byggregler är att inte hänvisa till standarder och inte använda några allmänna råd. Anledning till det är att Boverket ska skriva mindre detaljerade regler i form av funktionskrav och att samhällsbyggnadssektorn ska ta ett större ansvar för tillämpningen av reglerna.

De nya brandskyddsreglerna ska utgå från de fem kraven på brandskydd i plan- och byggförordningen 3 kap. 8 § och kommer därmed även innefatta bärförmåga vid brand som i dag regleras i Boverkets konstruktionsregler, EKS. Därutöver kommer Boverkets allmänna råd om brandbelastning (BBRBE) och Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BBRAD) behöva omarbetas eller inarbetas i de nya reglerna.

Utvecklingsområden

Nuvarande brandskyddsregler i BBR togs fram för drygt tio år sedan och behöver därför även ses över med avseende på ändrade förutsättningar. Särskilda områden som Boverket avser att studera är:

  • träbyggnader
  • fler äldre personer och mer vård i hemmiljöer
  • ny teknik: solpaneler, energilagring, laddfordon
  • höga byggnader
  • gröna tak och fasader.

Bred referensgrupp

Med utgångspunkt från Boverkets ordinarie referensgrupp för brandskydd, se ”Relaterad information”, bildas en särskild referensgrupp för regelarbetet. Till den är även Svenska Institutet för Standarder (SIS) inbjuden då standarder fortsatt kommer vara ett viktigt sätt för byggherrarna att visa hur kraven kan uppfyllas.

Webbseminarium och dialogmöten

Boverket planerar under arbetets gång att föra dialog med byggbranschen och andra intressenter genom webbseminarier och andra typer av möten som workshops. Det kan även bli aktuellt att bilda särskilda samverkansgrupper för olika områden exempelvis utrymningssäkerhet och liknande.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen