Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostadsrättsföreningens ansvar

Granskad:

Denna information vänder sig till dig som representerar en bostadsrättsförening. Föreningen ansvarar för att mäta och eventuellt ta bort radon i bostäderna på fastigheten.

Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3. Är radonhalten högre är den en olägenhet för människors hälsa. Bostadsrättsföreningen är ansvarig för att bostäderna på föreningens fastighet inte överstiger riktvärdet för radon i inomhusluften, enligt 9 kap. 9 § miljöbalken. Föreningen ska se till att radonhalterna är kontrollerade och även stå för mätningar och eventuell radonsanering. Bostadsrättsföreningar kan inte få bidrag för att sanera radon.

Den kommunala nämnden för miljö- och hälsoskydd eller motsvarande har ett tillsynsansvar för att bostadsrättsföreningar följer bestämmelserna i miljöbalken. Kommunen kan därmed kräva att föreningen undersöker och eventuellt åtgärdar radonhalten i föreningens byggnader.

Vem gör vad?

Boverket

Boverket har tagit fram ett gränsvärde för radon som gäller vid uppförande av ny byggnad eller ändring av en byggnad som är 200 becquerel per kubikmeter inomhusluft. 

 

Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för riskbedömning och information om radon samt håller i radonutbildningar. Myndigheten följer också utvecklingen av mätteknik och har tagit fram metodbeskrivningar för att mäta radon i bostäder och dricksvatten.

Kommunen

Kommunen har tillsynsansvar enligt miljöbalken. I kommunens ansvar ingår att ta reda på om det finns olägenheter för människors hälsa i byggnader, exempelvis bostäder. Det innebär att kommunen kan kräva att en bostadsrättsförening undersöker radonhalten i sina byggnader.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen