På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Riskbedömning

Granskad:

Riskbedömning är en viktig del av processen med riskhantering. Det är ett sätt att säkerställa att projektet uppfyller de krav som ställs – såväl offentligrättsliga som civilrättsliga. Genom att identifiera, analysera och värdera riskerna tidigt i projektet minskar risken för fel, brister och skador.

Det är viktigt att i förväg bedöma riskerna i ett projekt. Därför måste du försöka föreställa dig vilka misslyckanden som kan tänkas uppkomma när en byggnad projekteras, produceras och förvaltas. Ett misslyckande kan vara att ett lagkrav inte uppfylls, till exempel kravet på tillgänglighet, eller att avtalet med beställaren inte uppfylls, till exempel att du får en leverans med fel nyans på kakel till ett badrum.

När du har identifierat, analyserat och värderat de möjliga riskerna i projektet är det dags att bedöma hur dessa ska hanteras och kontrolleras. Under ”Relaterad information” hittar du mer information om riskbedömning i praktiken, riskbedömning kontrollplan enligt PBL och risker med olika byggnadsdelar.

Riskbedömning i praktiken

Foto på

Riskbedömning är en viktig del av processen med att hantera risker i ett projekt. I bedömningen ingår att identifiera, analysera och värdera riskerna, och syftet är att tydligare förstå vilka risker du behöver hantera för att undvika oacceptabla risker. Risker kan uppstå såväl när du planerar, projekterar och bygger som när du förvaltar.

Riskbedömning kontrollplan enligt PBL

Illustration över riskmoment, riskbedömning och kritiska moment.

Arbetet med att ta fram ett förslag till kontrollplan enligt plan- och bygglagen förutsätter att byggherren i förväg försöker föreställa sig vilka misslyckanden som kan tänkas uppkomma under byggtiden. När du som byggherre bedömt riskmomenten i projektet är det lättare att ta fram förslag till kontrollpunkter och kontrollplan.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen