Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Olika temperaturer i BEN

Granskad:

Det finns olika innetemperaturer angivna i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår (BEN). Det kan skapa  en viss osäkerhet om vilken temperatur som ska väljas. Här ges en mer utförlig beskrivning som hjälp.

Förtydligande av värden

I BEN2, tabell 2:4, är det oklart vad värdena 21°C och 23°C avser. Tabellen har förenklats från BEN1 och blivit lite otydligare. 21°C avser innetemperatur vid uppvärmning och 23°C är innetemperatur vid komfortkyla.

Förklaring till varför två innetemperaturer förekommer för flerbostadshus

En annan plats där två innetemperaturer förekommer är flerbostadshus. Tabellerna i BEN är inte otydliga men här är en kort förklaring till värdena 21°C och 22°C för äldreboenden. Ursprungligen föreslogs 22°C men ändrades till 21°C efter remissrundan. 22°C behölls för äldreboenden eftersom man bedömer att äldre personer behöver högre innetemperatur. Detta gäller även enligt Folkhälsomyndigheten.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen