På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ekosystemtjänster i den byggda miljön

Människan är beroende av naturens ekosystemtjänster. Hittills har vi tagit dem för givna. Genom att synliggöra och värdera ekosystemtjänsterna i den byggda miljön kan vi tillvarata, skapa, utveckla, och stödja dessa nyttor.

Boverket har på uppdrag av regeringen tagit fram en vägledning och utvecklad metod för att ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön. Parker, grönområden och tätortsnära natur är här viktiga förutsättningar. Med naturens hjälp kan den byggda miljön bli mer hållbar, hälsosam och attraktiv. Senast år 2025 ska en majoritet av Sveriges kommuner integrera ekosystemtjänster i planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön i städer och tätorter.

Blommor i olika färger på en så kallad urban äng med stadsmiljö i bakgrunden.
Urban äng. Foto: Jonatan Malmberg

Det här är ekosystemtjänster

Naturen och dess ekosystem har utgjort grunden för allt liv på jorden i över 600 miljoner år och är en förutsättning för människans existens. Tack vare samspelet mellan växter, djur och andra levande organismer kan våra behov tillgodoses.

Ekosystemen är vår levande gröna infrastruktur och är minst lika viktiga för våra samhällen som vår skapade bebyggelse och infrastruktur. I städer och tätorter förser växter och djur vårt samhälle med mängder av produkter och tjänster. Växter ger oss syre, föda och byggmaterial och skyddar oss från extrema väder. Bin och andra insekter pollinerar våra grödor. Våtmarker och grönområden renar regn- och snövatten från tungmetaller och andra skadliga ämnen. Maskar och mikroorganismer bryter ner växt- och djurmaterial och gör våra jordar bördiga och näringsrika. Alla dessa nyttor som naturen ger oss – och många därtill – kallas ekosystemtjänster.

Grunden för vår hälsa

Vissa ekosystemtjänster är grundläggande och helt avgörande för fungerande ekosystem. Ett exempel är biologisk mångfald, det vill säga den stora variationen av arter och livsmiljöer. Ett ekosystem är komplext, fullt av ömsesidiga beroenden och interaktioner mellan växter och djur. Man kan jämföra de olika arterna i ett ekosystem med ett finmaskigt nät. Brister en tråd försvagas nätet, brister många så faller nätet sönder. Faller en eller några arter bort påverkas flera funktioner i ett ekosystem. Även om vissa arter är särskilt viktiga är det just mångfalden av olika arter som skapar stabiliteten i systemet.

En del ekosystemtjänster är mer synliga, exempelvis att träden ger oss skugga under heta dagar eller att pollinering möjliggjort äpplet vi äter. Andra är inte lika uppenbara, som att naturen kan skydda oss från översvämningar, stormar och andra naturliga fenomen som kan skada våra samhällen, eller att vi blir mer harmoniska, inspirerade och får bättre hälsa av att vistas i naturen.

Ny vägledning om ekosystemtjänster i planering, byggande och förvaltning


Boverket har tagit fram en ny webbaserad vägledning för hur ekosystemtjänster och stadsgrönska kan tas tillvara och integreras i planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön i städer och tätorter. Du hittar vägledningen i "Relaterad information".

ESTER – verktyg för ekosystemtjänstanalys

Boverket har tagit fram en prototyp för ett verktyg för att kunna analysera ekosystemtjänster. Verktyget kallar vi för ESTER 1.0. ESTER kan användas i tidiga skeden av ett byggprojekt eller ett planarbete för att kartlägga vilka ekosystemtjänster som finns på platsen, vilka som saknas och hur ekosystemtjänsterna skulle kunna påverkas av ett projekt eller en byggnation. Du kan läsa mer om verktyget i "Relaterad information".

Ikoner och illustrationer

Som en del av vägledningen har Boverket tillsammans med Naturvårdsverket och föreningen C/O City tagit fram ikoner och illustrationer om ekosystemtjänster som är fria att använda för alla som vill. Sätt dem på en karta, använd dem i presentationer, eller tryck dem i informationsmaterial!


Ikoner och illustrationer samt manual för användning hittar du i "Relaterad information".

Vem gör vad?
Kunskapsdialog från Plattformsdagarna: Ekosystemtjänster i planering och byggande
Kunskapsdialog från Plattformsdagarna: Hur gör vi praktiskt för att skapa nya ekosystemtjänster i staden?
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej