På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyheter på PBL kunskapsbanken

Här hittar du senaste nyheterna på PBL kunskapsbanken. Nyheterna visas på sidan i ungefär 6 månader.

Nyhet,

FAQ om ÖP modellen 2.1

Boverket har publicerat frågor och svar på de vanligaste frågorna om ÖP-modellen 2.1.

Nyhet,

ÖP-modell 2.1 med databas

Boverket publicerar nu en ny version av ÖP-modellen med en databas. Databasmodellen levereras i två olika format, dels en ESRI filbaserad geodatabas och dels som en xml-fil (XML-arbetskatalogdokument).

Nyhet,

Boverket vägleder kommuner om takras

Efter ett allvarligt takras på en idrottshall i Kiruna tidigare i år konstaterar Statens haverikommission, SHK, att det finns fler byggnader med liknande takkonstruktion i Sverige. SHK rekommenderar därför alla byggnadsnämnder att utvärdera dessa ur säkerhetssynpunkt för att undvika fler takras. Boverket har tagit fram vägledning för att underlätta byggnadsnämndernas tillsynsarbete.

Nyhet,

Ny vägledning om kontrollplan kontrollansvarigas roll

Boverket har uppdaterat sin vägledning om kontrollplan enligt Plan- och bygglagen, PBL. Bland annat beskrivs hur riskbedömning kan användas som metod för att identifiera kritiska moment under byggtiden, och därför bör leda till punkter i kontrollplanen.

Nyhet,

Lagändringar i PBL 1 augusti 2020

Den 1 augusti 2020 gjordes ändringar i plan- och bygglagen, PBL. Dels ändrades storleken på attefallshus som är komplementbyggnader och dels gjordes ändringar när det gäller bygg- och rivningsavfall.

Nyhet,

Två nya webbutbildningar

Boverket har publicerat två nya webbutbildningar. Den ena handlar om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö. I den andra webbutbildningen får du lära dig mer om att hitta och tolka regler om planering och byggande.

Nyhet,

Ny e-tjänst för bygglovsprövning

Boverket har tagit fram en ny e-tjänst – Planenlighetsguiden. Guiden är tänkt som ett arbetsverktyg för byggnadsnämndernas handläggare och syftar till att underlätta bygglovsprövningen inom detaljplan. Den är ett stöd vid prövningen av kravet på planenlighet.

Nyhet,

Lagändringar i PBL 1 augusti 2020

Riksdagen har den 16 juni och den 17 juni 2020 tagit beslut om ändringar i plan- och bygglagen, PBL som träder i kraft den 1 augusti. Dels ändras storleken på attefallshus som är komplementbyggnader och dels görs vissa ändringar när det gäller bygg- och rivningsavfall.

Nyhet,

Webbseminarium om översiktsplanering

I webbseminariet får du veta mer om reglerna om översiktsplanering och detaljplanering i plan- och bygglagen som ändrades den 1 april. Vi informerar även om tillämpning, vägledningar på PBL Kunskapsbanken och övergångsbestämmelserna.

Nyhet,

EU-anmälan av föreskrifter om detaljplan

Boverket har tagit fram ett slutligt förslag till Boverkets föreskrifter om detaljplan, BFS 2020:xx, med tillhörande konsekvensutredning. Detta förslag är skickat på så kallad EU anmälan. Denna genomförs maj-september 2020. Föreskriften är avsedd att bli obligatorisk att tillämpa på detaljplaner som påbörjas efter 31 december 2021.

Sidansvarig: Webbredaktionen