På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyheter på PBL kunskapsbanken

Här hittar du senaste nyheterna på PBL kunskapsbanken. Nyheterna visas på sidan i ungefär 6 månader.

Prenumerera på nyheter

Klicka på ikonen för RSS för att starta en prenumeration på RSS flödet. Genom att använda RSS (Real Simple Syndication) kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom de områden du är intresserad av.

Ny PBL-statistik gällande år 2020

Nyhet 26 maj 2021

År 2020 fick 15 kommuntäckande översiktsplaner laga kraft, närmare en fjärdedel av alla antagna detaljplaner var ändring av detaljplan och antalet inkomna anmälningar avseende bygglovsbefriade åtgärder ökade med cirka 40 procent jämfört med år 2019. Det är några resultat från Boverkets årliga uppföljning av plan- och bygglagstiftningens tillämpning som nu finns tillgänglig på PBL kunskapsbanken.

Webbutbildning om fukt

Nyhet 3 maj 2021

Om du förstår hur fukt inverkar på en byggnad så kan du bättre förstå vilka åtgärder som kan ha god effekt för att minska risken för fuktskador. Boverket har publicerat en utbildning som vänder sig till dig som på olika sätt är med och påverkar en byggnad.

Ny vägledning om gestaltning i detaljplanering och bygglov

Nyhet 27 april 2021

Boverket släpper nu ny vägledning om hur PBL stöttar kommunernas gestaltningsarbete i detaljplanering. När det gäller gestaltning och bygglovsprövning har Boverket utvecklat befintliga texter om hur det allmänna intresset av hänsyn och god helhetsverkan prövas i bygglov utanför områden med detaljplan samt inom områdesbestämmelser.

Tillfälliga vaccinationslokaler

Nyhet 22 mars 2021

Byggnader som tillfälligt ska användas för vaccination mot covid-19 räknas som tillfälliga vårdbyggnader. Sådana byggnader omfattas därmed av de undantag från plan- och byggreglerna som finns för tillfälliga vårdbyggnader och vissa tillhörande åtgärder.

Nya regler och krav på laddinfrastruktur för laddning av elfordon

Nyhet 10 mars 2021

För den som lämnar in bygglov efter den 10 mars 2021 blir det för vissa byggnader krav på så kallad laddinfrastruktur för laddning av elfordon. I många fall ställs enbart krav på ledningsinfrastruktur, det vill säga förberedelser i form av tomrör och liknande fram till parkeringsplatser, men i vissa fall ställs även krav på laddningspunkter. Boverket har även tagit fram regler med krav på hur laddutrustningen ska utformas.

Bostad i fristående garage kräver bygglov

Nyhet 4 februari 2021

Den 1 februari 2021 tog mark- och miljööverdomstolen, MÖD, upp frågan om det krävs bygglov för att inreda en självständig bostad i en fristående garagebyggnad.

Tillbaka till toppen