På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyheter på PBL kunskapsbanken

Här hittar du senaste nyheterna på PBL kunskapsbanken. Nyheterna visas på sidan i ungefär 6 månader.

Prenumerera på nyheter

Klicka på ikonen för RSS för att starta en prenumeration på RSS flödet. Genom att använda RSS (Real Simple Syndication) kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom de områden du är intresserad av.

Mer vägledning om gestaltning i detaljplanering

Nyhet 12 januari 2022

Boverket har fördjupat vägledningen om gestaltning i detaljplanering. I fördjupningen tar vi upp att detaljplanering till stora delar handlar om att gestalta våra gemensamma livsmiljöer. Vi sätter även ett gestaltningsperspektiv på planbeskrivningen och arbetet med detaljplanebestämmelser samt prövningen av bygglov inom detaljplan.

Lagändring i PBL om klimatdeklaration

Nyhet 1 januari 2022

1 januari 2022 ändrades plan- och bygglagen, PBL, när det gäller vad som krävs för att få slutbesked. Anledningen till ändringen i PBL var att det infördes en ny lag och en ny förordning om klimatdeklaration för byggnader samma datum. Boverket har utfärdat föreskrifter till den nya lagen och förordningen och dessa trädde också i kraft 1 januari 2022.

Vägledning om planbeskrivning

Nyhet 28 december 2021

Vid årsskiftet träder plan- och byggförordningens krav på att uppgifter i detaljplaner och planbeskrivningar ska vara möjliga att tillgängliggöra och behandla digitalt i kraft. Samtidigt blir Boverkets föreskrifter om detaljplan och föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning obligatoriska att använda.

Vägledning om miljökvalitetsnormer för vatten

Nyhet 21 december 2021

Vid planläggning enligt PBL ska miljökvalitetsnormerna följas och av kommunens översiktsplan ska det framgå hur kommunen anser att miljökvalitetsnormerna ska följas. Boverket har under året arbetat med vägledning om miljökvalitetsnormer för vatten och hur de kan hanteras i översikts- och detaljplanering.

Webbseminarium 14 december kl 14:00-15:00

Nyhet 13 december 2021

Ny lag om klimatdeklarationer 1 januari 2022. Vilken roll kommer kommunerna att spela i det arbetet? Boverket presenterar också en ny vägledning om vårdens byggda miljöer. Det är en del av innehållet i webbseminariet Aktuellt från Boverket som sänds den 14 december kl. 14-15.

Boverksdagarna 9-10 december

Nyhet 18 november 2021

Boverksdagarna 9–10 december är två dagar med digitala föreläsningar, workshop och samtal om de utmaningar vi ser inom klimatomställningen, digitaliseringen, hur vi bor och mycket mer. Delar av programmet utformar du själv genom att välja vilka aktiviteter som intresserar dig. Passa också på att nätverka med andra deltagare och medverkande.

Uppgifter som bör finnas på kommunens webbplats när en detaljplan tas fram

Nyhet 1 november 2021

Den 2 augusti kom nya krav i plan- och bygglagen som innebär att kommunen ska hålla viss information tillgänglig på sin webbplats när en detaljplan tas fram. Den nya vägledningen går igenom vilka handlingar som ska finnas på en kommuns webbplats när en detaljplan tas fram och ger exempel på uppgifter som kommunen kan behöva bedöma särskilt innan de publiceras.

Ny version av planbestämmelsekatalogen

Nyhet 14 oktober 2021

Den 14 oktober 2021 släppte Boverket en ny version av Planbestämmelsekatalogen. Förändringarna från föregående version är inte så stora utan består mest av redaktionella ändringar. Boverket har även uppdaterat vägledningen om hur Planbestämmelsekatalogen fungerar.

Vägledning om plats för medhjälpare

Nyhet 12 oktober 2021

Boverket får många frågor om krav vid byggande på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Vi har publicerat en ny vägledning om plats för medhjälpare.

Tillbaka till toppen