På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyheter på PBL kunskapsbanken

Här hittar du senaste nyheterna på PBL kunskapsbanken. Nyheterna visas på sidan i ungefär 6 månader.

Prenumerera på nyheter

Klicka på ikonen för RSS för att starta en prenumeration på RSS flödet. Genom att använda RSS (Real Simple Syndication) kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom de områden du är intresserad av.

Tillfälliga vaccinationslokaler

Nyhet 22 mars 2021

Byggnader som tillfälligt ska användas för vaccination mot covid-19 räknas som tillfälliga vårdbyggnader. Sådana byggnader omfattas därmed av de undantag från plan- och byggreglerna som finns för tillfälliga vårdbyggnader och vissa tillhörande åtgärder.

Nya regler och krav på laddinfrastruktur för laddning av elfordon

Nyhet 10 mars 2021

För den som lämnar in bygglov efter den 10 mars 2021 blir det för vissa byggnader krav på så kallad laddinfrastruktur för laddning av elfordon. I många fall ställs enbart krav på ledningsinfrastruktur, det vill säga förberedelser i form av tomrör och liknande fram till parkeringsplatser, men i vissa fall ställs även krav på laddningspunkter. Boverket har även tagit fram regler med krav på hur laddutrustningen ska utformas.

Bostad i fristående garage kräver bygglov

Nyhet 4 februari 2021

Den 1 februari 2021 tog mark- och miljööverdomstolen, MÖD, upp frågan om det krävs bygglov för att inreda en självständig bostad i en fristående garagebyggnad.

Medborgardialog

Nyhet 2 februari 2021

Genom att släppa in medborgarna i ett tidigt skede, innan den formella planprocessen börjar, kan kommunen fånga viktiga frågeställningar och öka kvaliteten i planeringen. Här kan du ta del av erfarenheter och exempel från kommuner som arbetar med medborgardialog.

Buller vid idrottsplatser

Nyhet 27 januari 2021

Målkonflikterna bedöms ha ökat kring idrottsplatser i landets kommuner. Boverket har därför tagit fram en vägledning om buller från idrottsplatser som i första hand är avsedd att användas vid detaljplaneläggning eller bygglovsprövning av ny bostadsbebyggelse i områden som exponeras för buller från idrottsplats, alternativt ny idrottsplats vid befintlig bebyggelse. Vägledningen innehåller inte några ljudnivåer i decibel, i stället föreslår Boverket att en samlad bedömning görs i det enskilda ärendet där ljudnivå är en av flera faktorer som bör vägas in.

Installationer för tappvatten

Nyhet 22 januari 2021

Med tappvatteninstallationer menas installationer för tappkallvatten och tappvarmvatten. Vattnet ska ha god kvalitet och hålla en viss temperatur. Ledningarna ska ha ett visst tryck.

Tillbaka till toppen