På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyheter på PBL kunskapsbanken

Här hittar du senaste nyheterna på PBL kunskapsbanken. Nyheterna visas på sidan i ungefär 6 månader.

Prenumerera på nyheter

Klicka på ikonen för RSS för att starta en prenumeration på RSS flödet. Genom att använda RSS (Real Simple Syndication) kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom de områden du är intresserad av.

Uppdaterad vägledning om utstakning och lägeskontroll

Nyhet 20 september 2021

Boverket har uppdaterat sin vägledning om utstakning och lägeskontroll. Bland annat beskrivs vad byggnadsnämndens ansvar för nybyggnadskartan innebär och att nämnden kan bli skadeståndsskyldig om kartan inte är korrekt.

Välkommen att delta i arbetet med att vidareutveckla ÖP-modellen

Nyhet 19 augusti 2021

Under hösten kommer Boverket att genomföra tre möten där vi tillsammans med användare vill utveckla nästa version av ÖP-modellen. Inbjudan vänder sig till er som arbetar med översiktsplanering. Det är en fördel om ni tidigare använt ÖP-modellen, men inget krav för att få delta. Mötena hålls via Skype.

Uppdaterad vägledning om padelbanor och padelhallar

Nyhet 12 augusti 2021

Boverket har uppdaterat de vägledningar på PBL kunskapsbanken som gäller lovplikt för idrottsplatser samt för murar och plank. Boverket har dessutom sammanställt de vanligast förekommande frågorna om lovplikt och om förenlighet med detaljplan under ”Frågor och svar” på Boverket.se.

Ny lag om klimatdeklaration leder till ändring i PBL

Nyhet 7 juli 2021

Riksdagen har beslutat att införa krav på klimatdeklaration vid uppförande av byggnader. Samtidigt beslutade riksdagen att ändra bestämmelsen i 10 kap. 34 § PBL om slutbesked. Lag (2021:787) om klimatdeklaration för byggnader och ändringen i PBL träder i kraft den 1 januari 2022.

Webbseminarium PBL-nyheter och regeländringar

Nyhet 2 juli 2021

Den 1 juli klockan 14.00-15.00 sände Boverket ett webbseminarium som bland annat innehöll regeländringar och andra PBL-nyheter. Ta del av webbseminariet i efterhand.

Tillbaka till toppen