Nyheter på PBL kunskapsbanken

Här hittar du senaste nyheterna på PBL kunskapsbanken.

 • Nyhet, Webbseminarium - lov eller anmälan?

  Välkomna att se Boverkets tredje webbseminarium i höst – den 8 november kl. 14.00 – 14.30. Innehållet denna gång är "När krävs det lov eller anmälan?" Vi kommer att gå igenom vad som kräver bygglov och anmälan.

 • Nyhet, Översiktsplanering vid kust och hav

  Anspråken på Sveriges kust- och havsområden ökar, vilket ställer krav på ett större helhetsperspektiv i den fysiska planeringen på alla nivåer. Boverket har publicerat en vägledning om översiktsplanering vid kust och hav.

 • Nyhet, PBL kompetensdagar 2018

  Boverkets årliga dagar med PBL i fokus! Anmäl dig nu!

 • Nyhet, Parkering – verktyg för hållbar stadsutveckling

  Boverket har tagit fram en vägledning som handlar om varför parkering för cykel och bil kan vara en viktig del i kommunens arbete med att skapa en mer hållbar stadsutveckling.

 • Nyhet, CE märkning branddörrar

  Den 1 november 2019 blir det obligatoriskt att CE-märka dörrar och portar med brandegenskaper. Genom att CE-märka tar tillverkaren ansvar för produkttypens prestanda, dvs. den kombination av dörr och beslag som tillverkaren marknadsför. När CE-märkning är obligatorisk upphör andra bedömningssätt att gälla.

 • Nyhet, Vägledning om kontinuerlig översiktsplanering

  Nu lanserar Boverket en vägledning om hur en kommun kan arbeta kontinuerligt med översiktsplanering. I vägledningen har den strategiska miljöbedömningen integrerats i processen.

 • Nyhet, Webbseminarium om planbestämmelser 18 oktober

  Välkomna att se Boverkets andra webbseminarium i höst – den 18 oktober kl. 14.00 – 15.00. Innehållet denna gång är "Att reglera med planbestämmelser". Med planbestämmelser i en detaljplan reglerar kommunen rättigheterna att använda mark och vatten inom ett specifikt område.

 • Nyhet, Problem med utfällbara lagparagrafer

  Vi har tyvärr fortfarande problem med våra utfällbara lagparagrafer i PBL kunskapsbanken.

 • Nyhet, CE märkning av fönster och dörrar

  Fönster och ytterdörrar omfattas av den harmoniserade standarden SS-EN 14351-1. De ska alltså ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas inom EU.

 • Nyhet, Bygglovsbefriade åtgärder

  Boverket har publicerat uppdaterad vägledning i PBL kunskapsbanken om lovbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus. Vägledningen handlar bland annat om friggebod, attefallshus, skärmtak, tillbyggnad, murar och plank. Det finns även en helt ny vägledning om vad sammanhållen bebyggelse är för något.

Sidansvarig: Webbredaktionen