Nyheter på PBL kunskapsbanken

Här hittar du senaste nyheterna på PBL kunskapsbanken. Nyheterna visas på sidan i ungefär 6 månader.

 • Nyhet, Ändrade konstruktionsregler EKS 11

  Boverket har ändrat i sina konstruktionsregler, EKS, som börjar gälla den 1 juli 2019.

 • Nyhet, Nytt undantag från krav på bygglov för altaner

  Den 1 juli 2019 ändrades plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Det infördes ett undantag från krav på bygglov för altaner till en- och tvåbostadshus. Det infördes även undantag från kravet på anmälan. Ändringarna innebar även att de bygglovsbefriade altanerna och vissa andra icke lovpliktiga altaner får strida mot detaljplan och områdesbestämmelser.

 • Nyhet, Lantmäteriet bjuder in till Workshop för framtiden

  Lantmäteriet anordnar "Workshop för framtiden". En heldags workshop med inriktning på hur vi tillsammans kan ta tillvara alla de möjligheter som en digital samhällsbyggnadsprocess ger morgondagens Sverige.

 • Nyhet, Överklagande av detaljplan, lov och förhandsbesked

  Boverket har publicerat vägledning om överklagande av detaljplan, områdesbestämmelser, lov och förhandsbesked.

 • Nyhet, 2 webbseminarier 27 juni

  Torsdag den 27 juni sänder Boverket två webbseminarier. Klockan 13.00-14.00 handlar det om "Fukt i byggnader - en kostsam historia" och klockan 14.30-15.30 handlar det om PBL-nyheter och regeländringar.

 • Nyhet, Prövning av bygglov och förhandsbesked

  Nu finns det ny vägledning om prövning av bygglov. Det finns texter om prövning av bygglov inom detaljplan, inom områdesbestämmelser samt utanför detaljplan och områdesbestämmelser. Det finns även vägledning om prövning av tidsbegränsade bygglov. Texterna om prövning av förhandsbesked samt om anstånd med att avgöra lov och förhandsbesked har uppdaterats.

 • Nyhet, Rättsfall arkitektur

  För att stödja kommunerna ska Boverket aktivt följa och sprida kunskap om rättsutvecklingen med avseende på Mark- och miljööverdomstolens tillämpning av plan- och bygglagens begrepp för god form-, färg- och materialverkan, varsamhet, förvanskning och god helhetsverkan.

 • Nyhet, Så tillämpades plan- och bygglagen 2018

  Uppföljningen innehåller både årligt återkommande statistik och uppföljningsteman som varierar med åren. Uppgifterna samlas till största del in via Boverkets Plan- och byggenkäter som går ut till både länsstyrelser och kommuner. Statistiken rör allt från översiktsplaner och detaljplaner till hur många bygglov som beviljats och hur tillsynsarbetet sett ut runt om i landet.

 • Nyhet, Vägledning om digitalisering av detaljplaner

  Boverket har tagit fram en vägledning som riktar sig till dig som ska, eller håller på att, digitalisera en kommuns befintliga detaljplaner.

 • Nyhet, Förbud mot egna krav

  Boverket har publicerat vägledning i PBL kunskapsbanken som handlar om förbud mot egna kommunala krav på byggnadsverks tekniska egenskaper.

Sidansvarig: Webbredaktionen