På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyheter på PBL kunskapsbanken

Här hittar du senaste nyheterna på PBL kunskapsbanken. Nyheterna visas på sidan i ungefär 6 månader.

Prenumerera på nyheter

Klicka på ikonen för RSS för att starta en prenumeration på RSS flödet. Genom att använda RSS (Real Simple Syndication) kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom de områden du är intresserad av.

Ny vägledning om krav på fritidshus

Nyhet,

För fritidshus finns det flera undantag från plan- och bygglagstiftningens krav på byggnader. Boverket har skrivit ny vägledning som klargör vilka krav som gäller för fritidshus.

Boverkets nya föreskrifter och allmänna råd om detaljplan

Nyhet,

Föreskriften och de allmänna råden träder i kraft 1 oktober 2020. Kommunerna får börja tillämpa föreskriften direkt när den trätt i kraft, men måste inte göra det. Föreskriften blir obligatorisk att tillämpa på detaljplaner som påbörjas efter 31 december 2021. De allmänna råden börjar gälla omedelbart vid ikraftträdandet 1 oktober 2020.

Boverket vägleder kommuner om takras

Nyhet,

Efter ett allvarligt takras på en idrottshall i Kiruna tidigare i år konstaterar Statens haverikommission, SHK, att det finns fler byggnader med liknande takkonstruktion i Sverige. SHK rekommenderar därför alla byggnadsnämnder att utvärdera dessa ur säkerhetssynpunkt för att undvika fler takras. Boverket har tagit fram vägledning för att underlätta byggnadsnämndernas tillsynsarbete.

Webbseminarium: Nya föreskrifter för detaljplan

Nyhet,

Boverket arbetar med föreskrifter för detaljplaner och digital information i dessa. Reglerna träder i kraft 1 oktober 2020 och blir bindande från och med 1 januari 2022. Den 1 oktober 2020 klockan 14.00-15.00 sänds ett webbseminarium om föreskrifter för detaljplan.

FAQ om ÖP-modellen 2.1

Nyhet,

Boverket har publicerat frågor och svar på de vanligaste frågorna om ÖP-modellen 2.1.

ÖP-modell 2.1 med databas

Nyhet,

Boverket publicerar nu en ny version av ÖP-modellen med en databas. Databasmodellen levereras i två olika format, dels en ESRI filbaserad geodatabas och dels som en xml-fil (XML-arbetskatalogdokument).

Boverket vägleder kommuner om takras

Nyhet,

Efter ett allvarligt takras på en idrottshall i Kiruna tidigare i år konstaterar Statens haverikommission, SHK, att det finns fler byggnader med liknande takkonstruktion i Sverige. SHK rekommenderar därför alla byggnadsnämnder att utvärdera dessa ur säkerhetssynpunkt för att undvika fler takras. Boverket har tagit fram vägledning för att underlätta byggnadsnämndernas tillsynsarbete.

Ny vägledning om kontrollplan kontrollansvarigas roll

Nyhet,

Boverket har uppdaterat sin vägledning om kontrollplan enligt Plan- och bygglagen, PBL. Bland annat beskrivs hur riskbedömning kan användas som metod för att identifiera kritiska moment under byggtiden, och därför bör leda till punkter i kontrollplanen.

Tillbaka till toppen