Nyheter på PBL kunskapsbanken

Här hittar du senaste nyheterna på PBL kunskapsbanken. Nyheterna visas på sidan i ungefär 6 månader.

 • Nyhet, Brottsförebyggande och trygghetskapande perspektiv och åtgärder i samhällsbyggnadsprocessen

  På Boverkets webbplats finns en vägledning om hur man kan arbeta med trygghetsaspekter i planeringsprocessen. Vägledningen innehåller exempel på arbetssätt och åtgärder i samhällsbyggnadsprocessens alla delar.

 • Nyhet, Förstudie inför översyn och utveckling av Boverkets vägledning om kontrollplan enligt PBL

  Boverket har genomfört en förstudie för att klargöra Boverkets syn på kontrollplan, den kontrollansvariges roll och i dialog med byggnadsinspektörer, kontrollansvariga, byggherrar och certifieringsorgan se hur vi bäst möter deras behov av vägledning.

 • Nyhet, Webbseminarium om digitala detaljplaner

  Onsdagen den 25 september klockan 14.00 – 15.00 sänder Boverket ett webbseminarium om varför vi behöver digitala detaljplaner.

 • Nyhet, Brutna länkar, domar från MÖD

  Sveriges domstolar har lanserat en ny webbplats. Detta gör att länkar till domar från MÖD på PBL kunskapsbanken är brutna. Vi jobbar på att åtgärda problemet.

 • Nyhet, Boverkets Planbestämmelsekatalog tillgänglig som öppna data via ett test-API

  Boverket har tagit fram en testversion av API för Planbestämmelsekatalogen. Dessa öppna data innehåller information om cirka 2 700 planbestämmelser som rekommenderats i allmänna råd och vägledningar av Boverket och motsvarande ansvariga myndigheter från 1949 och framåt.

 • Nyhet, Ändrade konstruktionsregler EKS 11

  Boverket har ändrat i sina konstruktionsregler, EKS, som börjar gälla den 1 juli 2019.

 • Nyhet, Nytt undantag från krav på bygglov för altaner

  Den 1 juli 2019 ändrades plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Det infördes ett undantag från krav på bygglov för altaner till en- och tvåbostadshus. Det infördes även undantag från kravet på anmälan. Ändringarna innebar även att de bygglovsbefriade altanerna och vissa andra icke lovpliktiga altaner får strida mot detaljplan och områdesbestämmelser.

 • Nyhet, Lantmäteriet bjuder in till Workshop för framtiden

  Lantmäteriet anordnar "Workshop för framtiden". En heldags workshop med inriktning på hur vi tillsammans kan ta tillvara alla de möjligheter som en digital samhällsbyggnadsprocess ger morgondagens Sverige.

 • Nyhet, Överklagande av detaljplan, lov och förhandsbesked

  Boverket har publicerat vägledning om överklagande av detaljplan, områdesbestämmelser, lov och förhandsbesked.

 • Nyhet, 2 webbseminarier 27 juni

  Torsdag den 27 juni sänder Boverket två webbseminarier. Klockan 13.00-14.00 handlar det om "Fukt i byggnader - en kostsam historia" och klockan 14.30-15.30 handlar det om PBL-nyheter och regeländringar.

Sidansvarig: Webbredaktionen