På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyheter på PBL kunskapsbanken

Här hittar du senaste nyheterna på PBL kunskapsbanken. Nyheterna visas på sidan i ungefär 6 månader.

 • Nyhet, Två nya webbutbildningar

  Boverket har publicerat två nya webbutbildningar. Den ena handlar om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö. I den andra webbutbildningen får du lära dig mer om att hitta och tolka regler om planering och byggande.

 • Nyhet, Ny e-tjänst för bygglovsprövning

  Boverket har tagit fram en ny e-tjänst – Planenlighetsguiden. Guiden är tänkt som ett arbetsverktyg för byggnadsnämndernas handläggare och syftar till att underlätta bygglovsprövningen inom detaljplan. Den är ett stöd vid prövningen av kravet på planenlighet.

 • Nyhet, Lagändringar i PBL 1 augusti 2020

  Riksdagen har den 16 juni och den 17 juni 2020 tagit beslut om ändringar i plan- och bygglagen, PBL som träder i kraft den 1 augusti. Dels ändras storleken på attefallshus som är komplementbyggnader och dels görs vissa ändringar när det gäller bygg- och rivningsavfall.

 • Nyhet, Webbseminarium om översiktsplanering

  I webbseminariet får du veta mer om reglerna om översiktsplanering och detaljplanering i plan- och bygglagen som ändrades den 1 april. Vi informerar även om tillämpning, vägledningar på PBL Kunskapsbanken och övergångsbestämmelserna.

 • Nyhet, EU-anmälan av föreskrifter om detaljplan

  Boverket har tagit fram ett slutligt förslag till Boverkets föreskrifter om detaljplan, BFS 2020:xx, med tillhörande konsekvensutredning. Detta förslag är skickat på så kallad EU anmälan. Denna genomförs maj-september 2020. Föreskriften är avsedd att bli obligatorisk att tillämpa på detaljplaner som påbörjas efter 31 december 2021.

 • Nyhet, Webbutbildning PBL för privatpraktiserande arkitekter

  Webbutbildningen riktar sig i första hand till dig som är privatpraktiserande arkitekt. Den kan också vara till nytta för dig som jobbar som teknisk konsult eller i byggbranschen och vill lära dig mer om PBL och byggreglerna.

 • Nyhet, Undantag i PBL för tillfälliga vårdbyggnader

  Regeringen har beslutat om undantag från plan- och bygglagen, PBL, för tillfälliga vårdbyggnader och vissa tillhörande åtgärder till följd av sjukdomen covid-19. De nya reglerna trädde ikraft den 1 maj 2020 men gäller för åtgärder som vidtagits från och med den 15 mars 2020.

 • Nyhet, Webbutbildning "Ny på jobbet som byggnadsinspektör"

  Boverkets webbutbildning för dig som arbetar som byggnadsinspektör är numera komplett. Utbildningen har utformats så att nya medarbetare ska komma in i rollen som byggnadsinspektör på kommunen, men också mer erfarna medarbetare kommer att kunna ha nytta av webbutbildningen.

 • Nyhet, Regler för laddinfrastruktur

  Från och med den 15 maj 2020 är laddning av elfordon ett nytt egenskapskrav i plan- och bygglagen. Vilka byggnader som ska ha utrustning för laddning av elfordon eller förberedelse för laddning genom så kallad ledningsinfrastruktur framgår av plan- och byggförordningen.

 • Nyhet, Hjälp oss att utvärdera PBL kunskapsbanken

  Årligen görs 1.5 miljoner besök på PBL kunskapsbanken. Nu startar vi en utvärdering om vad ni tycker om PBL kunskapsbanken. Hittar du det du söker? Höjer du din kunskap? Eller saknar du avsnitt i PBL kunskapsbanken? Svara på vår enkät (tar ca 10 minuter) eller anmäl dig till en djupintervju. Tack för hjälpen!

Sidansvarig: Webbredaktionen