Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Byggnadsnämndens tillsyn över IMD

Granskad:

Byggnadsnämnden har tillsyn över att reglerna om individuell mätning och debitering, IMD, följs. Tillsynen sker inte utifrån reglerna i plan- och bygglagen, PBL. I stället är det lagen, förordningen och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energimätning i byggnader som byggnadsnämnden ska använda när de bedriver tillsyn över IMD.

I de flerbostadshus som har sämst energiprestanda ska det finnas individuella mätare för värme i varje lägenhet. Det ska även installeras individuella mätare för tappvarmvatten i alla nya flerbostadshus och vid en ombyggnad när det sker en väsentlig ändring av befintliga installationer för tappvarmvatten för hushållsbruk eller en väsentlig ändring av befintligt system. Det finns möjlighet till undantag från kraven på individuella mätare. 

Du kan läsa mer om kraven på IMD på sidan Individuell mätning och debitering av uppvärmning och tappvarmvatten, IMD.

Individuell mätning och debitering av uppvärmning och tappvarmvatten, IMD

Byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn över reglerna om IMD. Denna tillsyn sker utifrån lagen, förordningen och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energimätning i byggnader. Plan- och bygglagens regler om tillsyn ska alltså inte användas när tillsynen gäller IMD. Detta innebär till exempel att det inte möjligt att besluta om rättelseföreläggande med stöd av PBL.

9 §
  Byggnadsnämnden och den eller de statliga myndigheter som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) ska utöva tillsyn över att denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs.

Regeringen får meddela föreskrifter om tillsynen enligt första stycket.

3 §
  Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet enligt lagen
(2022:333) om energimätning i byggnader.

Du kan läsa mer om tillsyn över IMD på sidan Tillsynsvägledning för individuell mätning och debitering IMD.

Tillsynsvägledning för individuell mätning och debitering IMD

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen