Stöd till kulturlokaler

Du har kommit till en lättläst sida.

Senast den 30 september varje år
kan man söka stöd till
vissa icke-statliga kulturlokaler hos Boverket.

Boverket beslutar om bidrag i februari året efter.
Kulturlokaler kan få stöd
till nybyggnad och ombyggnad.
Kulturlokaler kan också få stöd
till reparationer
och sådant som gör lokalerna mer tillgängliga.

Det är viktigt att inte börja projektet
innan Boverket beslutar om stödet.

Du kan läsa om
Bostadsanpassningsbidrag
Återställningsbidrag
Kreditgarantier
Kommunal hyresgaranti
Bidrag till ungdomsverksamhet
Investeringsbidrag

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej