Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Allmänna samlingslokaler i landet får 32,9 miljoner i bidrag

Granskad:

Boverket delar i år ut 32,9 miljoner kronor i bidrag till 58 ansökningar från hela landet. Lokaler för ungdomar och lokaler i områden med socioekonomiska utmaningar har särskilt prioriterats. Även lokaler som saknar närhet till offentlig och kommersiell service har kunnat prioriteras. Bidrag har beviljats till åtgärder som tillgänglighetsanpassningar, ombyggnader och standardhöjande reparationer.

58 ansökningar beviljades bidrag

De sökande som får bidrag i år är från Piteå i norr till Malmö i söder och de enskilda bidragen varierar från 12 500 kronor till knappt 4,2 miljoner kronor. Inför 2023 års beslutsomgång kom det in 244 ansökningar, varav 58 ansökningar beviljades bidrag. 

Bidraget kommer att kunna sökas igen under hösten 2023 och årets senaste ansökningsdatum är den 1 december. Beslut om bidrag fattas av Samlingslokaldelegationen.

Hela listan över vilka sökande som får bidrag år 2023 hittar du under "Relaterad information".

Viktiga offentliga mötesplatser

Allmänna samlingslokaler är lokaler som ägs eller disponeras av ideella organisationer och som hålls öppna och tillgängliga för föreningslivets verksamheter som möten, sammankomster, studier, kultur- och fritidsaktiviteter och liknande. De föreningsdrivna samlingslokalerna utgör viktiga offentliga mötesplatser, både på landsbygden och i våra städer.

Investeringsbidraget kan ges till föreningar, stiftelser och aktiebolag som arbetar utan vinstsyfte, är fristående från en kommun eller kommunala företag och som i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet mellan könen och förbud mot diskriminering.

Högst 50 procent av kostnaden

Det statliga bidraget från Boverket kan utgöra högst 50 procent av den totala kostnaden och förutsätter att kommunen bidrar med minst 30 procent av den totala kostnaden. För tillgänglighetsskapande åtgärder får investeringsbidrag ges till hela kostnaden, dock högst 300 000 kronor.

Mer information

Media är välkomna kontakta Boverkets Presservice på telefon: 0455-35 31 70 eller e-post presservice@boverket.se.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen