Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Om klimatdeklaration

Från den 1 januari 2022 måste byggherrar redovisa vilken klimatpåverkan nya byggnader har. Från det datumet träder nämligen lagen om klimatdeklaration för byggnader i kraft.

Lagen om klimatdeklaration för byggnader trädde i kraft den 1 januari 2022, och lagen gäller alla nya byggnader där bygglov söks från och med det datumet. I den här handboken informerar Boverket om lagen och de nya kraven, så att byggherrar och andra beröra aktörer kan förbereda sig. Informationen utgår dels från lag och förordning om klimatdeklaration för byggnader, dels från Boverkets föreskrifter om klimatdeklaration för byggnader.

Genom handboken vill vi bidra med verktyg och vägledning för att göra en klimatdeklaration. Bland annat finns en öppen klimatdatabas där byggbranschen kan hämta generiska klimatdata för resurser i byggskedet.

Boverket kommer allt eftersom att utöka handboken med vägledning inom olika områden där reglerna behöver förtydligas.

Nyheter om klimatdeklarationer

En uppfälld laptop och en grävmaskin

Nyheter om Boverkets uppdrag att arbeta för att underlätta införandet av ett krav på redovisning av en klimatdeklaration vid uppförande av byggnader.

Webbplatskarta

Händer som skriver på en bärbar dator.

Webbplatskartan är en innehållsförteckning där du kan se hela innehållet i handboken.

Läsanvisning

Olika byggnadstyper omgivna av träd. I bakgrunden en lyftkran.

Informationen i denna handbok utgår från lag, förordning och föreskrifter om klimatdeklaration för byggnader och på de olika webbsidorna i handboken kan du läsa lagtexten direkt så som den ser ut i riksdagens databas.

Syftet med att klimatdeklarera

Illustration av en ordförandeklubba.

Syftet med lagen är att minska klimatpåverkan från byggskedet. Den nya lagen innebär att byggherren ska redovisa den klimatpåverkan som uppstår under byggskedet i en så kallad klimatdeklaration, vilken ska registreras hos Boverket i Boverkets register för klimatdeklarationer.

Tillsyn

Boverkets logotyp, dator, bygghjälm, borrmaskin , industribyggnad, lyftkran och blå vapensköld.

Kommunen ansvarar för att kontrollera att en klimatdeklaration upprättats innan man meddelar slutbesked enligt plan- och bygglagen. Boverket har tillsyn över att uppgifterna i klimatdeklarationen uppfyller reglerna. Här följer information om Boverkets tillsyn.

Ordlista

Förstoringsglas på dokument. Illustration.

Här förklaras viktiga begrepp som används i texten på sidorna om klimatdeklaration.

Bakgrundsmaterial

Dokument i hög och förstoringsglas

Boverket har under flera år arbetat med olika utredningar om byggsektorns klimatpåverkan. Du kan ta del av några av dem nedan.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen