På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Om klimatdeklaration

Från den 1 januari 2022 måste byggherrar redovisa vilken klimatpåverkan nya byggnader har. Från det datumet träder nämligen lagen om klimatdeklaration för byggnader i kraft.

Lagen om klimatdeklaration för byggnader träder i kraft den 1 januari 2022, och lagen gäller alla nya byggnader där bygglov söks från och med det datumet. I den här handboken informerar Boverket om lagen och de nya kraven, så att byggherrar och andra beröra aktörer kan förbereda sig. Informationen utgår dels från lag och förordning om klimatdeklaration för byggnader, dels från Boverkets föreskrifter om klimatdeklaration för byggnader.

Genom handboken vill vi bidra med verktyg och vägledning för att göra en klimatdeklaration. Bland annat finns en öppen klimatdatabas där byggbranschen kan hämta generiska klimatdata för resurser i byggskedet.

Boverket kommer allt eftersom att utöka handboken med vägledning inom olika områden där reglerna behöver förtydligas.

Syftet med att klimatdeklarera

Illustration av en ordförandeklubba.

Syftet med lagen är att minska klimatpåverkan från byggskedet. Den nya lagen innebär att byggherren ska redovisa den klimatpåverkan som uppstår under byggskedet i en så kallad klimatdeklaration, vilken ska registreras hos Boverket i Boverkets register för klimatdeklarationer.

Tillsyn

Boverkets logotyp, dator, bygghjälm, borrmaskin , industribyggnad, lyftkran och blå vapensköld.

Kommunen ansvarar för att kontrollera att en klimatdeklaration upprättats innan man meddelar slutbesked enligt plan- och bygglagen. Boverket har tillsyn över att uppgifterna i klimatdeklarationen uppfyller reglerna. Här följer information om Boverkets tillsyn.

Allmänt om handboken

Olika byggnadstyper omgivna av träd. I bakgrunden en lyftkran.

Informationen i denna handbok utgår från lag, förordning och föreskrifter om klimatdeklaration för byggnader och på de olika webbsidorna i handboken kan du läsa lagtexten direkt så som den ser ut i riksdagens databas.

Webbutbildning

Två glada personer med bygghjälm som vinkar

Gå gärna igenom Boverkets webbutbildning ”Lär dig rätt svar om klimatdeklarationer”. Den ger kunskaper som kan komma till stor nytta.

Nyheter om klimatdeklarationer

En uppfälld laptop och en grävmaskin

Nyheter om Boverkets uppdrag att arbeta för att underlätta införandet av ett krav på redovisning av en klimatdeklaration vid uppförande av byggnader.

Grafiskt material

Dator, enplanshus, flerbostadshus och sol som skiner

På denna sida kan du hitta och ladda ner de illustrationer som används i Boverkets information om klimatdeklarationer för byggnader. Du kan använda materialet för eget bruk inom din organisation.

Ordlista

Förstoringsglas på dokument. Illustration.

Här förklaras viktiga begrepp som används i texten på sidorna om klimatdeklaration.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen