Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Arkitektur och gestaltad livsmiljö

Granskad:
Symboler för arkitektur och gestaltad livsmiljö. Dessa finns förklarade var för sig i brödtexten.

Att arbeta med arkitektur är att planera och forma vårt samhälle. Arkitektur berör alla varje dag och bidrar direkt till hur vi mår och trivs samt hur människor och samhälle fungerar. När miljöer planeras, byggs och förvaltas möts många olika aktörer. Skapandet av arkitekturen är därmed en samlande kraft för initiativ, utveckling, innovation och nytänkande som bidrar till att förena och kraftsamla.

För att lyckas krävs det att vi alla hjälps åt: politiker och företagare, arkitekter och byggherrar, stadsplanerare och invånare. Det offentliga ska gå före och uppmuntra alla andra att följa efter. Boverket har fått i uppdrag att samordna politiken, bevaka utvecklingen, höja kompetensen och vägleda statliga myndigheter, regioner och kommuner.

Boverkets uppdrag innebär att kontinuerligt bygga upp ett kunskapsområde för arkitektur och gestaltad livsmiljö, både externt och internt. Under nedanstående rubriker kan du följa Boverkets arbete, få kunskap, ta del av lärande exempel och bli inspirerad i ditt arbete med arkitektur och gestaltad livsmiljö.

Om gestaltad livsmiljö

Symbol: stad med olika typer av hus och byggnader, bilar människor, djur, träd, vatten och busshållplats.

På den här sidan berättar vi om politiken och dess mål om gestaltad livsmiljö. Du hittar även information om Boverkets uppdrag att arbeta med frågan och hur Boverket bidrar till att målen nås.

Argument och nyttor

Symbol: Argument och nyttor. Fastigheter inom ett kretslopp.

På den här sidan beskriver vi nyttor och ger argument för att arbeta med arkitektur och gestaltad livsmiljö. Argumenten kan användas brett för att motivera många aktörer i samhället att arbeta med gestaltad livsmiljö.

Vägledningar och stöd

Symbol: Så här kan du arbeta. Ett illustrerat huvud där tankarna sker runt fastigheter.

På den här sidan kan du ta del av metodstöd, vägledning och lärande exempel för dig som arbetar med frågorna på nationell, regional och lokal nivå.

Nätverk och samarbeten

Symbol: Nätverk och samarbete. Pratbubblor som signalerar diskussion, lagparagrafer och fastigheter.

Boverket deltar i en rad olika nätverk och samarbeten för att skaffa kunskap och föra dialog om arkitektur och gestaltad livsmiljö. På den här sidan hittar du mer information om våra nätverk och samarbetsprojekt.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen