På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Arkitektur och gestaltad livsmiljö

Granskad: 
Symboler för arkitektur och gestaltad livsmiljö. Dessa finns förklarade var för sig i brödtexten.

Att arbeta med arkitektur är att planera och forma vårt samhälle. Arkitektur berör alla varje dag och bidrar direkt till hur vi mår och trivs samt hur människor och samhälle fungerar. När miljöer planeras, byggs och förvaltas möts många olika aktörer. Skapandet av arkitekturen är därmed en samlande kraft för initiativ, utveckling, innovation och nytänkande som bidrar till att förena och kraftsamla.

För att lyckas krävs det att vi alla hjälps åt: politiker och företagare, arkitekter och byggherrar, stadsplanerare och invånare. Det offentliga ska gå före och uppmuntra alla andra att följa efter. Boverket har fått i uppdrag att samordna politiken, bevaka utvecklingen, höja kompetensen och vägleda statliga myndigheter, landsting och kommuner.

Boverkets uppdrag innebär att kontinuerligt bygga upp ett kunskapsområde för arkitektur och gestaltad livsmiljö, både externt och internt. Under nedanstående rubriker kan du följa Boverkets arbete, få kunskap, ta del av lärande exempel och bli inspirerad i ditt arbete med arkitektur och gestaltad livsmiljö.

Om gestaltad livsmiljö

Symbol: stad med olika typer av hus och byggnader, bilar människor, djur, träd, vatten och busshållplats.

Om gestaltad livsmiljö berättar politiken och dess mål om gestaltad livsmiljö. Du hittar även information om Boverkets uppdrag att arbeta med frågan och hur Boverket bidrar till att målen nås.

Argument och nyttor

Symbol: Argument och nyttor. Fastigheter inom ett kretslopp.

Argument och nyttor beskriver nyttor och ger argument att arbeta med arkitektur och gestaltad livsmiljö. Argumenten kan användas brett för att motivera många aktörer i samhället att arbeta med gestaltad livsmiljö.

Så här kan du arbeta

Symbol: Så här kan du arbeta. Ett illustrerat huvud där tankarna sker runt fastigheter.

Under Såhär kan du arbeta kan du ta del av metodstöd, vägledning och lärande exempel för dig som arbetar med frågorna på nationell, regional och lokal nivå.

Gestaltad livsmiljö och PBL

Symbol: Gestaltad livsmiljö och PBL. Människa som tar del av PBL från en skärm.

I delen om Gestaltad livsmiljö och PBL kan du läsa om lagens kopplingar till ämnet och ta del av relevanta rättsfall.

Omvärldsspaning

Symbol: Omvärldsspaning. En parabol som hämtar in signaler.

Omvärldsspaning presenterar ett urval av aktuella händelser för att ge en bild av läget inom arkitektur och gestaltad livsmiljö. Det ger oss kunskap om omvärlden är väsentlig för att vi ska förstärka arbetet, öka medvetenheten om arkitekturens betydelse och genomföra vårt regeringsuppdrag

Nätverk och samarbeten

Symbol: Nätverk och samarbete. Pratbubblor som signalerar diskussion, lagparagrafer och fastigheter.

Boverket deltar i en rad olika Nätverk och samarbeten för att skaffa kunskap och föra dialog om arkitektur och gestaltad livsmiljö. Under denna rubrik hittar du mer information om våra nätverk och samarbetsprojekt.

Aktuellt

Symbol: Aktuellt. En mikrofon som samlar in nyheter.

Under Aktuellt kan du ta del av Boverket gör just nu inom Arkitektur och gestaltad livsmiljö till exempel kommande konferenser, utlysningar och följa våra blogginlägg i Arkitekturbloggen där vi veckovis skriver om aktuella händelser inom området.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen