Arkitektur och gestaltad livsmiljö

Varför är arkitektur viktigt? Riksarkitekt Helena Bjarnegård ger svar på frågan.

Med arkitektur, form och design skapar vi ett bättre samhälle vi alla vill leva i.

En byggnad börjar och slutar inte med fyra väggar. Ett torg är mycket mer än en öppen yta och gatunätet i en stad styr inte bara hur trafiken löper. Arkitektur, form och design påverkar våra liv och vår vardag. Hur vi uppfattar varandra och oss själva, hur vi möts, samarbetar och lever våra liv tillsammans. Med arkitekturens hjälp kan vi förändra vår vardag, och på sikt kanske även förändra världen.

Samhällets utmaningar

Idag står vi inför flera utmaningar, både globalt och nationellt. Det handlar om allt från klimatförändringar, befolkningsökning och segregation till bostadsbrist, skillnader i hälsa och sociala klyftor. Här spelar arkitekturen en viktig roll. God arkitektur ger inte bara en sinnlig upplevelse, den kan också användas som ett redskap för verklig förändring. Med en genomtänkt infrastruktur kan vi minska buller och utsläpp. Med en omsorgsfull stadsplanering kan vi öka integrationen. Och genom att skapa nya mötesplatser kan vi få människor att mötas på helt nya sätt. Med andra ord: vi ser en tydlig förflyttning där arkitekturen skapar nytta och innehåll och inte begränsas till yta.

En ny politik beslutades 2018

I maj 2018 fattades ett unikt beslut i Sveriges riksdag. Som ett av få länder i världen har Sverige antagit en ny, samlad politik för det som kallas gestaltade livsmiljöer. Enkelt kan man säga att det handlar om allting som finns omkring oss: bostadshus, skolor och sjukhus, men också det offentliga rummet med parker, gator och torg. Målet är tydligt: gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, offentlig konst och kulturarv - ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle där alla ska få möjlighet att påverka vår gemensamma miljö.

FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling

Politiken för gestaltad livsmiljö är nära sammanflätad med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och vägen framåt är redan uppskissad. Riksdagens målsättning är att kvalitet och hållbarhet alltid ska gå före kortsiktiga, ekonomiska intressen. Kunskap om arkitektur, form och design ska spridas genom forskning och utbildning. Vi ska ta vara på de goda livsmiljöer vi redan har och göra dem ännu bättre. Vi ska lyssna på människorna som bor i städerna och samhällena, och låta deras behov och önskemål leda till konkreta projekt som förändrar såväl samhällsstruktur som vardagsliv.

Boverket och riksarkitekten öppnar för nya samarbeten

För att lyckas krävs det att vi alla hjälps åt: politiker och företagare, arkitekter och byggherrar, stadsplanerare och invånare. Det offentliga ska gå före och uppmuntra alla andra att följa efter. Boverket har fått i uppdrag att samordna politiken, bevaka utvecklingen, höja kompetensen och vägleda statliga myndigheter, landsting och kommuner. En tjänst som Sveriges riksarkitekt har inrättats och tillsatts. Riksarkitekten ska leda det nationella arbetet inom arkitekturområdet och hålla siktet inställt på vårt huvudmål: att med arkitekturens, formens och designens hjälp skapa det samhälle vi alla vill leva i.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej