Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ras, skred samt kolsänka

Granskad:

Vegetationens rötter motverkar ras, skred och erosion

I takt med klimatförändringarna ökar risken för ras, skred och erosion. Vegetation som buskar och träd har stor betydelse för att stabilisera mark- och jordförhållanden genom att de med sina rötter binder jorden. Det kan därför vara särskilt viktigt med vegetation vid sjöar och vattendrag, utmed stränder längs kusten samt på jordar i sluttningar som är skredbenägna.

Läs mer om ekosystemtjänsten erosionsskydd här.

Läs mer om naturbaserade lösningar för att motverka ras och skred under "Relaterad information".

Markens organismer minskar föroreningar och binder kol

Ostörda markhorisonter är viktiga livsmiljöer för många organismer som bryter ner organiskt material. Till exempel kan löv som sköljs ut via dagvattensystemet bidra till ett ökat näringsutsläpp av sjöar och vattendrag. Om organiskt material bryts ner via de nedbrytande processerna i marken, fångas näringsämnen upp samtidigt som biomassan och därmed fixeras organiskt kol i marken.

Ostörda markhorisonter kan hysa en mångfald av olika mikrober som är specialiserade på att bryta ner specifika organiska förbindelser och därmed renar marken från föroreningar. Ostörda markhorisonter blir mer och mer sällsynta i staden och behöver därför beaktas vid markarbeten.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen