På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Andra regler och vägledningar

Granskad: 

Andra myndigheter har också regler och vägledningar som kan beröra krav på hygien, hälsa och miljö i tillfälliga anläggningsboenden. Nedan följer en kort sammanfattning av de regler Boverket identifierat.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) ställer krav på den miljö som en arbetstagare vistas i. Däribland ställs det krav på ventilation och luftkvalitet, dagsljus och belysning. Hygieniska gränsvärden finns i (AFS 2018:1).

Folkhälsomyndigheten

Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska en verksamhetsutövare vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga, hindra eller motverka att en verksamhet medför skada eller olägenhet för människors hälsa.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:18) om ventilation ger vägledning i om vad som kan vara en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken. Till de allmänna råden finns en kompletterande vägledning om ventilation på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Folkhälsomyndigheten har även allmänna råd (FoHMFS2014:14) om fukt och mikroorganismer, allmänna råd (FoHMFS 2014:16) om radon inomhus, och allmänna råd (FoHMFS 2014:17) om temperatur inomhus.

Därutöver har Folkhälsomyndigheten på sin webbplats publicerat en särskild vägledning om bland annat ventilation och radon i asylboenden. I Vägledningen om asylboenden finns exempelvis rekommenderade riktvärden för ventilation i sovrum , ventilation och fläktar i kök där boende kan laga sin egen mat, ventilation i duschrum och andra våtutrymmen. Vägledningen är tänkt att tillämpas för boenden där asylsökande bor under en längre tid, månader upp till år.

Boverket

Kraven på funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt 5 kap. 1–7 §§ PBF och Boverkets tillhörande föreskrifter gäller för tillfälliga anläggningsboenden.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen