På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Andra regler och vägledningar

Granskad:

Andra myndigheter har också regler och vägledningar som kan beröra krav på hygien, hälsa och miljö i tillfälliga anläggningsboenden. Nedan följer en kort sammanfattning av de regler Boverket identifierat.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) ställer krav på den miljö som en arbetstagare vistas i. Däribland ställs det krav på ventilation och luftkvalitet, dagsljus och belysning. Hygieniska gränsvärden finns i (AFS 2018:1).

Folkhälsomyndigheten

Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska en verksamhetsutövare vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga, hindra eller motverka att en verksamhet medför skada eller olägenhet för människors hälsa.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:18) om ventilation ger vägledning i om vad som kan vara en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken. Till de allmänna råden finns en kompletterande vägledning om ventilation på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Folkhälsomyndigheten har även allmänna råd (FoHMFS2014:14) om fukt och mikroorganismer, allmänna råd (FoHMFS 2014:16) om radon inomhus, och allmänna råd (FoHMFS 2014:17) om temperatur inomhus.

Därutöver har Folkhälsomyndigheten på sin webbplats publicerat en särskild vägledning om bland annat ventilation och radon i asylboenden. I Vägledningen om asylboenden finns exempelvis rekommenderade riktvärden för ventilation i sovrum , ventilation och fläktar i kök där boende kan laga sin egen mat, ventilation i duschrum och andra våtutrymmen. Vägledningen är tänkt att tillämpas för boenden där asylsökande bor under en längre tid, månader upp till år.

Boverket

Kraven på funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt 5 kap. 1–7 §§ PBF och Boverkets tillhörande föreskrifter gäller för tillfälliga anläggningsboenden.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen