Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ny på jobbet inom PBL-administration

Granskad:

Den här webbutbildningen riktar sig till dig på kommun som är ny på jobbet inom PBL-administration inom  samhällsbyggnadsprocessen. Utbildningen kan även vara till nytta för mer erfarna medarbetare som behöver fräscha upp sina kunskaper

Ta del av webbutbildningen

Du kan antingen skapa konto/logga in i lärplattform PBL akademin för att ha översikt över dina utbildningar och kunna ta ut intyg på genomförd kurs, eller gå till utbildningen direkt utan inloggning.

Utbildningens innehåll

Publicerad december 2019.

Senast uppdaterad 2021.

Utbildningen består av 8 lektioner, totalt cirka 5 timmar.

Målet är att du efter genomförd utbildning ska känna dig stärkt i din roll och ha en grundläggande förståelse för hur man kan lösa de uppgifter som du som nyanställd typiskt sett kan ställas inför. Hur roller och ansvar ser ut och hur administrativa uppgifter hanteras i de olika processerna enligt PBL.

Varje lektion innehåller föreläsningar och diskussioner med olika experter. Det finns också praktiska exempel från kommuner och e-learningmoduler med textavsnitt och övningar.

  1. De administrativa arbetsuppgifterna
  2. Byggnadsnämndens uppgifter och service
  3. God informationshantering
  4. När ärendet kommer in
  5. Kommunicera – höra grannar och andra berörda
  6. Informera – expediering, kungörelse efter beslut och delgivning
  7. Planera för framtiden
  8. Överklagande och rättidsprövning 
Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Gå utbildningen!

Du kan genomföra utbildningen när och var du vill, det du behöver är en dator, internetuppkoppling och tid. Du kan gå utbildningen själv men det kan vara bra att gå den tillsammans med kollegor eller i ett nätverk.

Utbildningen är utformad så att nya medarbetare på kommunen ska komma in i rollen, men vi tror att även mer erfarna medarbetare kan ha nytta av den. Inte minst kan det vara värdefullt för nya medarbetare att kunna diskutera innehållet och hur den egna kommunen hanterar olika frågor med mer erfarna kollegor.

Sätt av tid i almanackan i samråd med din chef för att genomföra lektionerna. Avsätt gärna även tid för reflektion så du får möjlighet att relatera till egna exempel i din kommun.

Diskussionsfrågor

Boverket har tagit fram frågor för diskussion knutna till de olika lektionerna i webbutbildningen. Frågeställningarna kan användas av kursdeltagare för att reflektera och byta erfarenheter med andra som går kursen på en arbetsplats eller i ett nätverk.  

Diskussionsfrågorna är uppdelade per lektion men samtliga diskussionsfrågor för hela utbildningen finns också samlade i dokumentet ”Samtliga diskussionsfrågor”.  Diskussionsfrågorna hittar du även under fliken ”Övningsmaterial” i själva webbutbildningen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen