På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ny på jobbet inom PBL-administration

Den här webbutbildningen riktar sig till dig som är ny på jobbet inom PBL-administration inom  samhällsbyggnadsprocessen. Utbildningen kan även vara till nytta för mer erfarna medarbetare som behöver fräscha upp sina kunskaper

Målet med utbildningen är att du efter genomförd utbildning ska känna dig stärkta i din roll och därmed kunna hantera PBL-administration inom samhällsbyggnadsprocessen på ett rättssäkert och effektivt sätt.

Utbildningen är skräddarsydd så att du efter genomförd utbildning har fått en grundläggande förståelse för hur man kan lösa de uppgifter som du som nyanställd typiskt sett kan ställas inför. Denna förståelse får du bland annat genom att lära dig mer om:

 •  Hur PBL-systemet är uppbyggt.
 •  Hur roller och ansvar ser ut för de som jobbar med de olika processerna enligt PBL.
 • Hur administrativa uppgifter hanteras i de olika processerna på ett effektivt och rättssäkert sätt.
 • Hur förhållandet ser ut mellan PBL och annan relevant lagstiftning.

Utbildningens innehåll

Utbildningen består av 8 lektioner och tar totalt ca 5 timmar att genomföra. Varje lektion innehåller föreläsningar och diskussioner med olika experter. Det finns också praktiska exempel från olika kommuner och e-learningmoduler med textavsnitt och övningar.

 1. De administrativa arbetsuppgifterna
 2. Byggnadsnämndens uppgifter och service
 3. God informationshantering
 4. När ärendet kommer in
 5. Kommunicera – höra grannar och andra berörda
 6. Informera – expediering, kungörelse efter beslut och delgivning
 7. Planera för framtiden
 8. Överklagande och rättidsprövning 
Användartips för webbläsare

Gå utbildningen!

Du kan genomföra utbildningen när och var du vill, det du behöver är en dator, internetuppkoppling och tid. Du kan gå utbildningen själv men det kan vara bra att gå den tillsammans med kollegor eller i ett nätverk.

Utbildningen är utformad så att nya medarbetare på kommunen ska komma in i rollen, men vi tror att även mer erfarna medarbetare kan ha nytta av den. Inte minst kan det vara värdefullt för nya medarbetare att kunna diskutera innehållet och hur den egna kommunen hanterar olika frågor med mer erfarna kollegor.

Sätt av tid i almanackan i samråd med din chef för att genomföra lektionerna. Avsätt gärna även tid för reflektion så du får möjlighet att relatera till egna exempel i din kommun.

Diskussionsfrågor

Boverket har tagit fram frågor för diskussion knutna till de olika lektionerna i webbutbildningen. Frågeställningarna kan användas av kursdeltagare för att reflektera och byta erfarenheter med andra som går kursen på en arbetsplats eller i ett nätverk.  

Diskussionsfrågorna är uppdelade per lektion men samtliga diskussionsfrågor för hela utbildningen finns också samlade i dokumentet ”Samtliga diskussionsfrågor”.  Diskussionsfrågorna hittar du även under fliken ”Övningsmaterial” i själva webbutbildningen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej