Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Innehåll i kommunens arkitekturstrategi

Granskad:

Denna del av Boverkets vägledning handlar om själva innehållet och budskapet i en kommuns arkitekturstrategi. Här beskriver vi vilka olika delar den kan bestå av, hur du som arbetar med arkitekturstrategin kan disponera materialet och vilket kunskapsunderlag du kan behöva.

Arkitekturstrategins innehåll. Illustration: Jenny Lilja/Boverket

I avsnittet får du stöd för att beskriva och samtala om arkitektur med utgångspunkt i dess grundläggande värden och varierande skalor. Du hittar också exempel på hur kommunen kan formulera sig i sin arkitekturstrategi, utifrån sina aktuella behov och målsättningar för sin gestaltade livsmiljö.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen