På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Målgrupp för vägledningen om tillfälliga anläggningsboenden

Granskad:

Denna vägledning vänder sig främst till byggherrar, kontrollansvariga samt landets byggnadsnämnder. Dessutom kan den vara till nytta för de som ingår i byggherrens organisation, så som konsulter av olika slag; konstruktörer, brandingenjörer, arkitekter m.fl. Detsamma gäller andra förvaltningar inom kommunen, t.ex. räddningstjänsten, miljöförvaltningen och socialförvaltningen.

Byggherren ansvarar för att reglerna följs

Det är byggherren, dvs. den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings- och byggnadsarbeten, som ska se till att arbetena utförs enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen, PBL, i plan- och byggförordningen, PBF, i Boverkets byggregler, BBR, Boverkets konstruktionsregler, EKS samt i denna vägledning.

Samhällets tillsyn över att reglerna följs

Samhällets tillsyn över att reglerna följs ligger på kommunens byggnadsnämnd eller motsvarande. Nämnden tolkar reglerna och övervakar att de följs.

Byggnadsnämnden har också ett informationsansvar och det är dit man ska vända sig i enskilda ärenden.

Byggnadsnämnden har möjlighet att göra ingripanden när så behövs, t.ex. när samhällets minimikrav i reglerna om byggande inte uppfylls. Regler om sanktioner finns i 11 kap. PBL och i 9 kap. PBF.

Vägledningens syfte

Denna väglednings huvudsakliga syfte är att beskriva de möjligheter till anpassningar och avsteg som kan göras utifrån ändringen i plan- och byggförordningen, PBF, med avseende på tillfälligt anläggningsboende. Dessutom finns en genomgång av andra nivåsättande regler som kan gälla för tillfälliga anläggningsboenden.

För att få driva ett anläggningsboende krävs vidare att man uppfyller de krav som Migrationsverket ställer i samband med upphandling. Dessa civilrättsliga avtal behandlas inte i vägledningen utan är upp till verksamhetsutövaren att ha koll på och uppfylla. Det kontrolleras inte heller av byggnadsnämnden om de uppfylls i samband med bygglov eller anmälan.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen