Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kommunexempel

Granskad:

Här beskriver Boverket hur några kommuner på olika sätt har arbetat med parkeringstal som ett verktyg för att skapa förutsättningar för ett hållbart resande, effektivare markutnyttjande och bättre stadsmiljö. Materialet bygger på intervjuer med kommunala tjänstemän som har varit involverade i arbetet i respektive kommun.

Allt fler kommuner går från de statiska parkeringstalen till ökad flexibilitet i bedömningen av parkeringsbehovet för den specifika fastigheten. Genom att fokusera på mobilitet snarare än parkering i utbyggnaden av nya exploateringsområden, gynnas omställningen till ett hållbart resande.

Att arbeta med flexibla parkeringstal i kombination med mobilitetsåtgärder lämpar sig särskilt väl vid större samlade exploateringar där till exempel gemensamma parkeringsanläggningar kan samla parkeringar från flera fastigheter och inom ett område. Nedan följer kommunexempel som visar hur de har arbetat med parkering på ett medvetet sätt för att skapa förutsättningar för ett mer hållbart resande, skapa effektivare parkeringslösningar som i sin tur skapar möjligheter till att utveckla en attraktiv boende- och stadsmiljö.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen