Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Produktions- och konsumtionsbaserade utsläpp

Granskad:

De konsumtionsrelaterade utsläppen är nästan dubbelt så stora som de produktionsrelaterade utsläppen. De svenska miljömålen gäller de produktionsrelaterade utsläppen. 

Två sätt att mäta växthusgaser

Utsläppen av växthusgaser kan mätas på två sätt:

  • Territoriellt eller produktionsrelaterat, det vill säga hur mycket som släpps ut från verksamheter och aktiviteter inom ett territorium, t.ex. Sverige.
  • Konsumtionsrelaterat, vilket inkluderar de utsläpp som skett i alla tidigare led innan en produkt konsumeras, oavsett var dessa utsläpp ägt rum. I det senare fallet inräknas alltså utsläpp som görs utomlands vid tillverkning och transport av importerade produkter som konsumeras i Sverige, medan utsläpp i Sverige vid tillverkning av produkter som exporteras inte tas med.

Territoriella utsläpp

Sveriges miljökvalitetsmål gäller de territoriella eller produktionsrelaterade utsläppen i Sverige. Dessa utsläpp, som är de som årligen rapporteras till FN, var 54,4 miljoner ton år 2014. En minskning med 24 procent sedan 1990. De fördelade sig så här, enligt Naturvårdsverkets statistik:

Klicka på bilden för att se den i större format. Källa: Naturvårdsverket

Enligt miljömålsberedningen förslag till mål i betänkandet "Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige" behöver vi minska växthusgasutsläppen i Sverige till år 2045 med 45 miljoner koldioxidekvivalenter från dagens nivå till 11 miljoner ton. Sedan 1990, vilket är utgångspunkt för målet, har vi minskat utsläppen med 18 miljoner ton.

Miljömålsberedningen har bedömt att det inte är möjligt att minska utsläppen med 100 procent till 2045. För att nå netto nollutsläpp behövs därför kompletterande åtgärder i form av insatser i andra länder eller en ökad kolsänka.

Konsumtionsrelaterade utsläpp

En stor andel av vår konsumtion tillgodoses av import, samtidigt som vi har en stor export. Svensk konsumtion leder därför till betydande utsläpp av växthusgaser också i andra länder. Även utsläpp orsakade av resor och transporter i och till andra länder inkluderas. Under de senaste 20 åren har andelen utsläpp som sker i andra länder och som orsakas av vår svenska konsumtion, ökat med 50 procent. Under samma period har de konsumtionsbaserade utsläppen i Sverige, minskat med 30 procent.

År 2013 var de konsumtionsrelaterade utsläppen i Sverige nästan dubbelt så stora som de produktionsrelaterade utsläppen.

I "Relaterad information" finns en länk till Naturvårdsverkets webbsida om Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen