Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Stort omtag av problemskola

Granskad:

Umeå kommun hade haft problem med Östra gymnasiet, också kallat Fridhemsgymnasiet, under flera år och bestämde sig för att göra ett omtag. Byggnaden evakuerades 2016, totalrenoverades och kunde därefter återinvigas 2019 som Maja Beskowskolan.

Exteriör bild på skolans tillbyggda entré vid en stenlagd yta.
Den nya entrébyggnaden har en stark samtida karaktär och är byggd i trä. Den länkar samman 80-talsbyggnaden i två plan med andra intilliggande byggnader från 50-talet. Foto: Christer Andersson

Utredning av problemskolan

Skolan hade under flera år haft problem med fuktskador, byggnadsrelaterad ohälsa, svårigheter att locka elever och negativa rykten. Umeå kommun bestämde sig för att ta ett rejält omtag och vända alla stenar för att undvika fortsatta problem. Arkitekter och miljöexperter anlitades för att utreda vilka möjligheter som fanns att nyttja befintlig skola.

En hållbarhetsanalys visade att genom att utgå från det befintliga och lägga fokus på transformation och cirkularitet, kunde man minimera behovet av att bygga nytt.

Den befintliga skolan evakuerades 2016 och invigdes 2019 som Maja Beskowskolan och då med ett mycket stort intresse från sökande elever.

Moderna, ljusa och klimatsmarta lokaler

White arkitekter fick uppdraget att utforma den nya skolan som hade en ursprunglig byggnad från 1950-talet med en tillbyggnad från 1980-talet.

De olika befintliga delarna av skolan renoverades med utgångspunkt från respektive tidsepok och resulterade i nya moderna, ljusa och klimatsmarta lokaler där om- och nybyggnad med hänsyn till det befintliga stod i fokus.

Interiör bild på stentrappa med räcke i smide och ledstång i trä.
Interiör bild på stentrappa från 50-talet med räcke i smide och ledstång i trä. Foto: Andreas Nilsson

Miljöbyggnad silver

Renoveringen innebar att byggnaderna fick nya tak, 3 000 energieffektiva fönster samt nya element. Det installerades nya avloppsledningar och de gamla fyllnadsbjälklagen blev ersatta med cellbetonggolv. Byggnaderna fick nya ventilations- och värmesystem och kompletterades med en ny bergvärmeinstallation samt solceller på taket.

Hela projektet har klassats som miljöbyggnad silver.

Delar från 1950-talet kunde bevaras

Många av skolans delar från 1950-talet kunde bevaras. Stommen var av hög kvalitet och stora fönster gav tillräcklig mängd dagsljus. Många av materialen var välbehållna, som kalkstensgolv, tegelväggar och trappor, och kunde återanvändas. Dessa bevarades, skyddades och renoverades. Tillgängligheten anpassades till dagens krav.

– Kostnaden per kvadratmeter är betydligt lägre än för en nybyggnad, berättar ansvarig arkitekt Maria Olsson på White arkitekter i Umeå.

Fakta om Maja Beskowskolan

Kommun: Umeå

Färdigställd: 2019

Arkitekt: White arkitekter

Ägare: Umeå kommun

Bruttoarea: 34 000 m2 BTA inklusive teknik

Antal elever: 1 000 på gymnasiet och 600 på högstadiet

Årskurser: högstadium, gymnasium

Miljöfakta: 10 000 msolceller, total klimatpåverkan 130kg CO2e/m2. Bergvärmeanläggning. Miljöbyggnad silver.

Kostnad: Cirka 17 000 kr/m2

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen