Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Purple Flag – en metod för tryggare kvällsekonomi

Granskad:
Mäster Palms plats i södra Helsingborg – ett av stadens Purple flag-områden. Foto: Feras Jarghon

Purple Flag är en kvalitetscertifiering, för att synliggöra städer som på ett framgångsrikt sätt arbetar med kvällsekonomin.  Den lila flaggan är symbolen för en säker stad som håller en hög kvalitet även under kvälls- och nattimmarna.

Certifieringen syftar till att få fler människor att känna sig trygga och använda stadskärnan kvällstid. Certifieringen bygger på samverkan och samarbete. Metoden är hämtad från Storbritannien, men är av organisationen Svenska stadskärnor anpassad till svenska förhållanden, med bland annat ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Endast kommuner som är medlemmar i Svenska stadskärnor kan certifieras.

Det grundläggande målet för Purple Flag är en säker, trygg, attraktiv, jämställd och hållbar plats med ett variationsrikt kvällsutbud för alla, som leder till att fler människor i större utsträckning känner sig trygga att vilja använda stadskärnan kvällstid. Med begreppet kvällsekonomi menas stadens och stadskärnans utbud av tjänster, aktiviteter och upplevelser efter kontorstid. Framgångsfaktorn beror på graden av tvärsektoriellt samarbete inom det offentliga samt med den privata sektorn såsom fastighetsägare, affärsidkare med flera.

Arbetet att bli certifierad pågår under ett år och metoden sätter fokus på fem områden:

 • Säkerhet – välkommande, rent, tryggt och säkert,
 • tillgänglighet – säker ankomst, förflyttning och avresa,
 • utbud – ett rikt urval av attraktiva samt unika kvällsupplevelser,
 • plats – en upplevelserik destination/stadskärna,
 • policy – tydliga riktlinjer, gemensamma mål och budget.

Förutsättningar för Purple Flag-arbetet är:

 • Ett avgränsat Purple Flag-område,
 • gemensam nulägesanalys med tillhörande budget,
 • ansvarsfördelning,
 • arbets- och referensgrupper för varje fokusområde,
 • Purple Flag-koordinator för det operativa arbetet,
 • genomföra en kvällsvandring med gemensam utvärdering,
 • handlingsplan.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen