På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Standarder i BBR om brandskydd

Granskad:

För att kunna verifiera att funktionskraven i BBR:s avsnitt om brandskydd uppfylls hänvisas i många fall till standarder från SIS eller SEK som ett sätt att visa att föreskrifterna uppfylls. Exempel på olika typer av standarder kan vara produktstandarder för t.ex. kaminer, systemstandarder för automatiska släcksystem eller klassificeringsstandarder för brandavskiljande konstruktioner. Därutöver hänvisas det till branschdokument som ges ut av Brandskyddsföreningen och regler från andra myndigheter som MSB.

Standarder hänvisas till i allmänna råd

I BBR avsnitt 5 finns hänvisningar till standarder och andra regler i allmänna råd. Det innebär att om man väljer att använda en standard för att uppfylla byggreglerna så är det ett sätt att visa att kraven uppfylls. Det kan finnas andra metoder eller lösningar som kan användas, men då krävs en analytisk dimensionering. Du kan läsa mer om analytisk dimensionering här.

Harmoniserade byggproduktstandarder

I brandskyddsavsnittet hänvisas det till ett antal europeiska harmoniserade byggproduktstandarder. Dessa standarder har framförallt produkttillverkarna som målgrupp. Standarderna måste användas för produkter som säljs i Sverige efter det att den så kallade övergångstiden för standarderna har löpt ut oavsett om det hänvisas till dem i byggreglerna eller inte. I vissa fall kan det även finnas kravnivåer i BBR som motsvarar olika klasser eller deklarerade värden som finns i standarden. Även om produkten får säljas i Sverige måste man då kontrollera att rätt värde eller klass uppnås för aktuell tillämpning.

Exempel på harmoniserade byggproduktstandarder i BBR avsnitt 5 är

  • Brandvarnare, SS-EN 14604
  • Panikutrymningsbeslag, SS-EN 1125
  • Trycke, SS-EN 179
  • Delar av standardserien SS-EN 54 om brandlarm.

Nationella kravnivåer som byggherren måste ha koll på

I de fall byggreglerna ställer krav som motsvarar deklarerade värden i de harmoniserade byggproduktstandarderna måste byggherren känna till det så att byggprodukter används som uppfyller kraven i byggreglerna. Detta eftersom det kan finnas produkter på marknaden som inte lever upp till de nationella kraven. Så länge en byggprodukt har en prestandadeklaration och är CE-märkt så får den säljas på den gemensamma marknaden i EU men det innebär inte automatiskt att den kan användas i en svensk byggnad då den också måste uppfylla de svenska byggreglerna. Exempelvis så har Boverket reglerat brandegenskaper för utvändig taktäckning. Taktäckning ska antingen vara obrännbar eller av klass BROOF (t2). Taktäckning som enbart är deklarerad BROOF (t1) eller BROOF (t3) kan därmed inte användas även om den får säljas i Sverige.

Webbutbildning

I webbutbildningen "Brandskydd i PBL" kan du fylla på dina kunskaper om brandskydd.

Här kan du ta del av Boverkets webbutbildning.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen