Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bedömning av bärverksdelens skick

Granskad:

Innan en bärverksdel återbrukas ska dess egenskaper bedömas utifrån tilltänkt användning. Skador och miljöfarliga ämnen ska inventeras och bärverksdelen ska ha lämpliga egenskaper för det framtida ändamålet. Dokumentation och märkningar kan vara viktiga informationskällor vid bedömningen.

Befintlig dokumentation

Befintlig dokumentation är en viktig källa till information för bedömning av skick. Tillgången till dokumentation är avgörande för provningsomfattning vid återbruk.

Märkningars innebörd

Märkning på bärverksdelar kan ge viss information om egenskaper eller peka mot var mer information kan inhämtas.

Egenskaper att bedöma

Byggprodukter och material i bärande konstruktioner ska ha kända, lämpliga och dokumenterade egenskaper. I de flesta fall finns inget krav på CE-märkning av återbrukade produkter för att deklarera egenskaper. Verifiering av lämpliga egenskaper behöver då göras genom provning.

Skadedetektering

Förekomsten av skador, skademekanismer och ändringar hos bärverksdelar påverkar dess egenskaper och kan påverka vad som behöver bedömas vid återbruk. Om förekomsten av skador är omfattande kan det vara skäl till att bärverksdelen inte kan återbrukas. Kvarvarande skador med mera påverkar framtagandet av ett provningsprogram.

Miljö och hälsa

Befintliga bärverksdelar kan vara utförda med material som i dag inte är tillåtna eller ha utsatts för påverkan som medför att de är farliga för hälsa och miljö. Inför återbruk ska förekomsten av otillåtna material och kemikalier kartläggas så att det kan säkerställas att det som återbrukas är lämpligt att använda för det avsedda ändamålet.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen