På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillsyn

Granskad:

I plan- och bygglagstiftningen finns regler om tillsyn.

Allmänt om tillsyn

Tillsyn är en granskning som sker i efterhand och som syftar till att överträdelser ska rättas.

Tillsynsmyndighet i plan- och bygglagstiftningen är framförallt byggnadsnämnden men även länsstyrelsen, Boverket, regeringen och Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndigheter som har tillsynsansvar. Tillsynsmyndigheterna är skyldiga att ta upp en fråga om ingripande och påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse, en dom eller andra beslut.

Byggsanktionsavgifter

Byggsanktionsavgift ska tas ut för vissa överträdelser av plan- och bygglagstiftningen. Det är byggnadsnämnden som med ett undantag ska ta ut byggsanktionsavgift. Undantaget är byggsanktionsavgift för underlåtenhet att upprätta en prestandadeklaration för byggprodukter som Boverket beslutar om.

Förelägganden

Om det skett en överträdelse av bestämmelser, domar eller beslut som omfattas av byggnadsnämndens tillsyn kan nämnden under vissa förutsättningar besluta om olika typer av förelägganden för att åstadkomma rättelse eller genomförande av en åtgärd.

Förbud

Om det har skett en överträdelse av bestämmelser, domar eller beslut som omfattas av byggnadsnämndens tillsyn kan nämnden under vissa förutsättningar besluta om förbud mot fortsatt arbete, åtgärd eller användning.

Verkställighetsmedel

Om ett föreläggande eller förbud inte följs eller om byggnadsnämnden mot bakgrund av tidigare erfarenheter gör bedömningen att dessa inte kommer att följas har byggnadsnämnden möjlighet att använda sig av olika verkställighetsmedel, till exempel vite och handräckning.

Enkelt avhjälpta hinder, OVK och hissar med mera

För vissa tillsynsområden finns särskilda regler och krav. Dessa områden är enkelt avhjälpta hinder, obligatorisk ventilationskontroll så kallad OVK samt hissar och andra motordrivna anordningar.

Exempel på tillsynsärenden

Boverket redovisar exempel på olika typer av tillsynsärenden. Sidorna är uppdateras löpande.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen