Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Allmänna handlingar, diarium och personuppgifter

Granskad:

Ett diarium är ett register där myndighetens ärenden registreras. Ett ärende kan till exempel vara ett överklagande, ett remissyttrande, en förfrågan eller en ansökan om bidrag. I diariet registreras i princip alla handlingar som kommer in till Boverket.

Offentlighetsprincipen ger insyn

Offentlighetsprincipen ger medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar som förvaras hos Boverket. Det innebär att allmänheten ges möjlighet till insyn i och överblick över myndighetens handlingar. Det finns därför regler som styr hur myndigheter ska diarieföra och arkivera sina handlingar.

En allmän handling är oftast offentlig, det vill säga att vem som helst får ta del av den. Information i allmänna handlingar som skyddas av offentlighets- och sekretesslagen får dock normalt inte lämnas ut.

Kostar det något att få en kopia?

Det är alltid gratis att läsa handlingar hos Boverket, men om du vill ha kopior betalar du enligt informationen på webbsidan "Begäran om allmän handling" vars länk finns under rubriken "Relaterad information".

Personuppgifter

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) reglerar hur personuppgifter får hanteras och behandlas. Mer information om det hittar du på sidan "Behandling av personuppgifter".

I "Relaterad information" hittar du kontaktinformation samt länkar till aktuella lagar.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen