På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Diarium, personuppgifter och allmänna handlingar

Granskad: 

Ett diarium är ett register där myndighetens ärenden registreras. Ett ärende kan till exempel vara ett överklagande, ett remissyttrande, en förfrågan eller en ansökan om bidrag. I diariet registreras alla handlingar som kommer in till Boverket.

Offentlighetsprincipen ger insyn

Offentlighetsprincipen ger medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar som förvaras hos Boverket. Det innebär att allmänheten ges möjlighet till insyn i och överblick över myndighetens handlingar. Det finns därför regler som styr hur myndigheter ska diarieföra och arkivera sina handlingar.

En allmän handling är oftast offentlig, det vill säga att vem som helst får ta del av den. Information i allmänna handlingar som skyddas av offentlighets- och sekretesslagen får dock normalt inte lämnas ut.

Kostar det något att få en kopia?

Det är alltid gratis att läsa handlingar hos Boverket, men om du vill ha kopior betalar du en avgift enligt avgiftsförordningen (1992:191). Enligt den förordningen ska en myndighet ta ut en avgift för kopior på handlingar som omfattar 10 sidor eller fler. För 10 sidor betalar du 50 kronor, varje sida därutöver kostar två kronor. Nio sidor eller färre är gratis.

Mer information om hur du begär ut allmänna handlingar hittar du på webbsidan "Begäran om allmän handling".

Personuppgifter

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) reglerar hur personuppgifter får hanteras och behandlas. Mer information om det hittar du på sidan "Behandling av personuppgifter".

I "Relaterad information" hittar du kontaktinformation, beskrivning av myndighetens allmänna handlingar, arkiv och databaser, samt länkar till aktuella lagar.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen