Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kontroll av fuktsäkerheten

Granskad:

Exempel på kontroller i projekteringen

Resultatet av fuktsäkerhetsprojekteringen ska kunna redovisas till byggnadsnämnden inför startbeskedet. För att man ska kunna förstå och värdera resultatet bör du också redovisa byggnadsdelen, ingångsdata, metod för bestämningen och bedömningarna tillsammans med den redovisade kontrollen.

En distinkt kontrollpunkt som ska vara uppfylld inför startbeskedet är att:

Kontrollerade fukttillstånd i projekteringen ≤ Högsta tillåtna fukttillstånd

Exempel på kontroller i produktionen

Under produktionen bör det kontrolleras i egenkontrollen att fuktsäkerhetskraven är uppfyllda. Exempel på egenkontroller som KA kan ha nytta av i kontrollplanen redovisas här.

Exempel på kontroller av att högsta tillåtna fukttillstånd inte överskrids.

Projektören kan redovisa förslag till KA och entreprenören för egenkontroll. Förslaget omfattar då kontrollpunkter för fuktmätning innan inbyggnad. Redovisningen bör omfatta:

 1. kontrollpunkter för fuktkänsliga byggnadsdelar
 2. värden för
  – kontrollerade fukttillstånd i projekteringen
  – högsta tillåtna fukttillstånd
  – kritiska fukttillstånd.

Innan inbyggnad av fuktkänsliga material och produkter bör en okulär kontroll göras och fukttillstånden i dem kontrolleras genom mätning. Fukttillstånden ska inte överskrida de högsta tillåtna fukttillstånden, och prognosen ska vara att en fortsatt uttorkning kan ske efter inbyggnaden ner till de kontrollerade fukttillstånden i projekteringen. Om:

 • kontrollerade fukttillstånd ≤ högsta tillåtna fukttillstånd och prognosen är god så uppfyller mätresultatet kravet. Resultatet av en okulär kontroll bör också vägas in innan kontrollpunkten godkänns
 • kontrollmätningen visar att högst tillåtna fukttillstånd överskrids, men inte de kritiska fukttillstånden, bör en uttorkning och en ny fuktkontroll göras före inbyggnaden
 • kontrollmätningen visar att de kritiska fukttillstånden överskrids bör det göras en skadekontroll, och eventuella fuktskador bör åtgärdas och en ny fuktkontroll göras före inbyggnaden.

Kontroll av uttorkning i betong

Kontrollen av betongens uttorkning i produktionsskedet bör göras med fuktmätning av betongens relativa fuktighet.

Det finns fuktkontrollanter som är auktoriserade av Rådet för byggkompetens (RBK). 

Tillbaka till toppen