Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Planering för bostadsförsörjningen

Granskad:

Det är kommunerna som har huvudansvaret för planeringen och genomförandet av bostadsförsörjningen. Planeringen för att utveckla bostadsbeståndet är en bärande del i kommunens strategiska arbete.

Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter för en kommun. Att det finns bostäder tillgängliga för människor i olika skeden av livet är en förutsättning för kommunens utveckling. Inte bara för att locka nya inflyttare utan också för att invånarna ska välja att stanna i kommunen när behoven skiftar eller boendepreferenserna ändras.

Digital handbok

Cyklist, barn på skateboard och joggare på en trottoar framför ett flerbostadshus i en lummig miljö. Det är sommar.

I webbhandboken om kommunernas bostadsförsörjningsansvar finns förslag på hur kommunen kan lägga upp arbetet med att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Här finns information om vad som gäller enligt lag samt tips på källor och underlag. Det finns också ett antal exempel på riktlinjer för bostadsförsörjningen från olika kommuner.

Kommunernas verktyg

Lomma strandstad. Foto: Peter Kroon

Varje kommun ska ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen, som ska antas av kommunfullmäktige minst en gång varje mandatperiod. Därutöver finns en rad verktyg som kan användas för att styra mot de mål kommunen satt upp i riktlinjerna.

Bygg- och bogemenskaper

Tre personer står framför ett husbygge. Foto:

En byggemenskap är ett sätt att organisera och planera ett byggprojekt, som karakteriseras av att det är de som ska använda byggnaden som själva äger och driver projektet.

Flyttningar

En familj lastar av saker från ett släp. Foto:Scandinav

Unga flyttar i betydligt större utsträckning än medelålders och äldre flyttar ännu mer sällan. Storstadsregionerna och de större städerna fortsätter att växa, framförallt genom födelseöverskott och inflyttning från andra länder.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen