På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Buller i PBL

Det finns ett flertal webbutbildningarna från Boverket om buller i PBL-processen, både övergripande och de som är inriktade på olika delar av plan-, lov- och byggprocesserna. De övergripande utbildningsmodulerna vänder sig till var och en som hanterar bullerfrågor medan vissa avsnitt är riktade till olika roller i PBL-processerna.

En introduktion till frågan om ljudkvalitet och hälsoaspekter ges i "Vad är buller?". Översikten om Buller i PBL ger en helhetsbild av krav i och samband mellan olika skeden. Krav och tillämpning för varje delprocess behandlas i var sin modul; Buller i ÖP, Buller i DP osv.

Utbildningarnas innehåll

Buller i PBL är producerade år 2016–2017

Utbildningarna är 15–35 minuter i omfattning. De finns även som tillgänglighetsanpassad PDF.

De olika utbildningsmodulerna Buller i PBL

  • Buller i PBL: från översiktsplan till tillsyn ger en överblick över hur buller hanteras i alla olika skeden i plan- och byggprocessen. Den vänder sig till alla som arbetar med planering och byggprocess för, framförallt, bostäder och visar hur de olika skedena påverkar varandra. (15 min)
  • Buller i översiktsplanering (35 min)
  • Buller i detaljplanering (30 min)
  • Buller i bygglov (30 min)
  • Buller i byggprocessen (30 min)
  • Buller och tillsyn i förvaltningsskedet (15 min)
  • Vad är buller? vänder sig till alla och ger dig en grundläggande kunskap om ljud och buller och effekter på vår hälsa och  välbefinnande (25 min)
Användartips för webbläsare
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej