Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Buller i PBL

Granskad:

Det finns ett flertal webbutbildningarna från Boverket om buller i PBL-processen, både övergripande och de som är inriktade på olika delar av plan-, lov- och byggprocesserna. De övergripande utbildningsmodulerna vänder sig till var och en som hanterar bullerfrågor medan vissa avsnitt är riktade till olika roller i PBL-processerna.

Ta del av webbutbildningen

Du kan antingen skapa konto/logga in i lärplattform PBL akademin för att ha översikt över dina utbildningar och kunna ta ut intyg på genomförd kurs, eller gå till utbildningen direkt utan inloggning.

Utbildningarnas innehåll

Buller i PBL är producerade år 2016–2017

En introduktion till frågan om ljudkvalitet och hälsoaspekter ges i "Vad är buller?". Översikten om Buller i PBL ger en helhetsbild av krav i och samband mellan olika skeden. Krav och tillämpning för varje delprocess behandlas i var sin modul; Buller i ÖP, Buller i DP osv.

Utbildningarna är 15–35 minuter i omfattning. De finns även som tillgänglighetsanpassad PDF.

De olika utbildningsmodulerna Buller i PBL

  • Buller i PBL: från översiktsplan till tillsyn ger en överblick över hur buller hanteras i alla olika skeden i plan- och byggprocessen. Den vänder sig till alla som arbetar med planering och byggprocess för, framförallt, bostäder och visar hur de olika skedena påverkar varandra. (15 min)
  • Buller i översiktsplanering (35 min)
  • Buller i detaljplanering (30 min)
  • Buller i bygglov (30 min)
  • Buller i byggprocessen (30 min)
  • Buller och tillsyn i förvaltningsskedet (15 min)
  • Vad är buller? vänder sig till alla och ger dig en grundläggande kunskap om ljud och buller och effekter på vår hälsa och  välbefinnande (25 min)
Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen