På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Gullspångs kommun

Granskad:

Gullspångs kommun, med 5 280 invånare (2019-12-31), ligger i Västergötland och tillhör Västra Götalands län. Befolkningen minskade med 13 invånare under år 2019. Gullspång uppgav i Boverkets bostadsmarknadsenkät 2019 att de har underskott på bostäder i kommunen. 

Gullspångs kommun har i sina riktlinjer för bostadsförsörjningen valt att fokusera på fem grupper som av olika skäl har speciellt svårt att hitta bostad: äldre som behöver särskilt stöd, unga vuxna, nyanlända, hemlösa samt personer med särskilda behov. För dessa grupper identifieras sedan åtgärder dels på kort sikt och dels på lång sikt.

Som lokala bostadspolitiska mål lyfter man en god variation av boendeformer, avseende storlek och upplåtelseform och ett varierat utbud av hyresrätter med rimliga hyresnivåer. Nya bostadsområden ska planeras med goda kommunikationsmöjligheter med kollektivtrafik, liksom för gående, cyklande och bilburna. Kommunen ska erbjuda sjönära boende med hänsyn till natur- och friluftsintressen. 

Gullspångs kommun har inte haft något bostadsbyggande under senare år, men kommer att behöva bygga minst 120 nya bostäder fram till 2025. Kommunen ser främst ett behov av nya bostäder för ålderskategorin äldre utan särskilda behov och unga vuxna.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen