På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillsynsvägledning för individuell mätning och debitering, IMD

Granskad:

Denna tillsynsvägledning för individuell mätning och debitering av uppvärmning och tappvarmvatten, IMD, berör bestämmelser i lag, förordning och föreskrifter om energimätning i byggnader som trädde i kraft den 1 juli 2021. Vägledningen riktar sig i första hand till kommunerna, som ansvarar för tillsynen av IMD. 

Aktuella bestämmelser om tillsyn och tillsynsvägledning kring IMD

Enligt lagen (2014:267) om energimätning i byggnader ska den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggområdet (byggnadsnämnden) ha tillsyn över att de skyldigheter som anges i 2, 3 och 5–8 §§ fullgörs. Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter. Av förordningen (2014:348) om energimätning i byggnader framgår att Boverket ska ge tillsynsvägledning till kommunala nämnder i frågor om energimätning i byggnader i de fall frågorna regleras i föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning. 

10 §
  Den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggområdet (byggnadsnämnden) har tillsyn över att de skyldigheter som anges i 2, 3 och 5-8 §§ fullgörs.

Regeringen får meddela föreskrifter om tillsyn enligt första stycket.

6 §
  Boverket ska ge tillsynsvägledning till kommunala nämnder i frågor om energimätning i byggnader i de fall frågorna regleras i föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning. Förordning (2019:656).

Denna vägledning tar upp:

  • Tillsynens innehåll och genomförande samt möjliga sanktioner.
  • Bedömning av när IMD av värme eller IMD av tappvarmvatten ska anses proportionellt i förhållande till möjliga energibesparingar.
  • Vad innebär ombyggnad när det gäller IMD tappvarmvatten och andra energieffektiviserande åtgärder.
  • Bedömning av vad som kan anses som teknisk genomförbarhet i det enskilda fallet.
  • Vad som avses med andra konkreta, planerade åtgärder för energieffektivisering, det vill säga vilka krav som ska ställas för att en byggnadsägare ska anses ha visat att en byggnad ska anses ha renoverats eller kommer att renoveras till en energiprestandanivå som inte omfattas av ett krav på system för individuell mätning och debitering av värme.

I vägledningstexten finns möjlighet att se de aktuella lydelserna i lagar, förordningar och föreskrifter direkt i anslutning till respektive avsnitt. Länkar till andra källor finns även under rubriken ”Relaterad information” längst ned på denna sida.

Vägledningens mål är att förenkla tillsynen, och att det ställs rimliga krav på byggnadsägaren att föra bevisning för undantag i det enskilda fallet, vilket beskrivs på s. 32 i Regeringskansliets promemoria 2019 om individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse. (Jfr promemorian "Förbättrat genomförande av direktivet om energieffektivitet" (pdf) på regeringens webbplats.)

Eftersom IMD är ett nytt regelverk så saknas praxis från domstolar kring tillämpningen. Vägledningen kommer att kompletteras med praxisavgörande när sådana finns tillgängliga.

Övriga sidor i tillsynsvägledningen hittar du i menyn.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen