Handläggning av ärenden

Vid handläggning av ärenden om bostadsanpassningsbidrag, bidrag till reparationer, besiktning och underhåll samt återställningsbidrag behöver du inte bara ta hänsyn till de handläggningsbestämmelser som finns i lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag och i Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag. Flera av bestämmelserna i förvaltningslagen (2017:900) behöver också beaktas.  

I Boverkets "Guide för handläggning" informerar vi om flera av de bestämmelser som är viktiga att beakta under handläggningen. Vi har då tagit handläggning av ärenden om bostadsanpassningsbidrag som utgångspunkt, men informationen är i många delar relevant också för ärenden om bidrag till reparationer, besiktning och underhåll samt ärenden om återställningsbidrag.

Under menyrubriken "Om lagar och andra rättskällor" kan du läsa om de olika källor som man behöver för att få kunskap om gällande rätt.

Under menyrubriken "Vem gör vad om kontantbidrag?" kan du läsa om den rollfördelning som lagen om bostadsanpassningsbidrag bygger på när sökanden ansöker om kontantbidrag.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej