På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Så fungerar PBL kunskapsbanken

Granskad: 

PBL kunskapsbanken är ett verktyg för dig som använder plan- och bygglagen. På de olika webbsidorna i denna handbok kan du läsa lagtexten direkt så som den ser ut i riksdagens databas. Du kan också skapa en egen pdf med valfritt innehåll från kunskapsbanken.

Du navigerar på PBL kunskapsbanken genom huvudrubrikerna överst på varje sida. På startsidan kan du även navigera till andra delar av kunskapsbanken: Planbestämmelsekatalogen, beräkningsguide för sanktionsguide, planenlighetsguiden, prenumerera på nyhetsbrev samt Teman. Du kan även hitta nyheter som publicerats i PBL kunskapsbanken på förstasidan, längst ner i högra hörnet.

PBL kunskapsbankens olika delar

  • Om PBL – i detta avsnitt beskrivs bland annat Plan- och bygglagens innehåll och definitioner. Här finns även ett avsnitt och Lag & rätt samt bevakning av rättsfall. Rättsfallen är utvalda av Boverkets jurister och även kommenterade. Boverket gör således en bedömning av vilka rättsfall som av någon anledning är extra intressanta och kommenterar dessa.
  • Planering – i detta avsnitt finns information om region-, översikts- och detaljplanering.
  • Lov & byggprocessen - i detta avsnitt finns information om bland annat vad som kräver bygglov och processen som följer efter att ett lov har beviljats. Här finns även ett avsnitt om roller & ansvar samt byggnadsnämndens tillsyn.
  • Regler om byggande – i detta avsnitt finns bland annat vägledning om Boverkets byggregler, BBR, och Boverkets konstruktionsregler EKS.
  • PBL akademin - i detta avsnitt publiceras Boverkets olika typer av webbutbildningar, webbseminarier och filmer som handlar om PBL.

Sökmotor

På varje webbsida är sökmotorn placerad högst upp i högra hörnet. Svaren kommer bara från PBL kunskapsbanken.

Utfällbara regler

Alla hänvisningar till regler sker genom att du klickar på hänvisningen i texten som kan se ut så här:

27 §
  En detaljplan ska antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får uppdra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Ett sådant uppdrag får inte delegeras. Lag (2017:424) .

Då öppnas texten och du kan läsa den. Reglerna uppdateras  automatiskt när det sker förändringar i dessa. Det garanterar att du som besökare på PBL kunskapsbanken alltid har tillgång till den aktuella regeltexten.

Gör din egen pdf

I högra hörnet på varje sida finns en knapp som heter "Gör din egen pdf". Om du klickar på den kommer du till en webbsida där du kan utforma innehållet i din egen pdf från PBL kunskapsbanken. Här finns många möjligheter som du kan välja mellan. Det går inte att skriva ut en pdf av hela PBL kunskapsbanken inte heller på stora avsnitt som tex detaljplanering eller lov och byggprocessen. Men du kan också skriva ut enskilda sidor genom din egen webbläsares skrivarfunktion.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen