Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Så fungerar PBL kunskapsbanken

Granskad:

PBL kunskapsbanken är en webbhandbok för dig som använder plan- och bygglagen. På de olika webbsidorna i denna handbok kan du läsa lagtexten direkt så som den ser ut i riksdagens databas. 

Så hittar du i PBL kunskapsbanken

Du navigerar på PBL kunskapsbanken genom huvudrubrikerna överst på varje sida. På startsidan kan du även navigera direkt till andra delar av PBL kunskapsbanken: Planbestämmelsekatalogen, beräkningsguide för sanktionsavgifter, planenlighetsguiden samt prenumerera på nyhetsbrev. Du kan även hitta nyheter som publicerats i PBL kunskapsbanken på förstasidan.

PBL kunskapsbankens olika delar

  • Om PBL – i detta avsnitt beskrivs bland annat Plan- och bygglagens innehåll och definitioner. Här finns även ett avsnitt och Lag & rätt samt bevakning av rättsfall. Rättsfallen är utvalda av Boverkets jurister och även kommenterade. Boverket gör således en bedömning av vilka rättsfall som av någon anledning är extra intressanta och kommenterar dessa.
  • Planering – i detta avsnitt finns vägledning om region-, översikts- och detaljplanering.
  • Lov & byggprocessen - i detta avsnitt finns vägledning om bland annat vad som kräver bygglov och processen som följer efter att ett lov har beviljats. Här finns även ett avsnitt om roller & ansvar samt byggnadsnämndens tillsyn.
  • Regler om byggande – i detta avsnitt finns bland annat vägledning om Boverkets byggregler, BBR, och Boverkets konstruktionsregler EKS. Här finns även avsnitt om CE-märkning och marknadskontroll.
  • Teman - i detta avsnitt finns olika sakfrågor beskrivna genom hela PBL-processen.
  • PBL akademin - i detta avsnitt publiceras Boverkets olika typer av webbutbildningar, webbseminarier och filmer som handlar om PBL.

Sökmotor

På varje webbsida är sökmotorn placerad högst upp i högra hörnet. Svaren kommer bara från PBL kunskapsbanken.

Utfällbara regler

Alla hänvisningar till regler sker genom att du klickar på hänvisningen i texten som kan se ut så här:

27 §
  En detaljplan ska antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får uppdra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Ett sådant uppdrag får inte delegeras. Lag (2017:424) .

Då öppnas texten och du kan läsa den. Reglerna uppdateras  automatiskt när det sker förändringar i dessa. Det garanterar att du som besökare på PBL kunskapsbanken alltid har tillgång till den aktuella regeltexten.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen