På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Introduktion till handboken

Granskad:

Boverket lämnar allmänna råd avseende ekonomiska planer och kostnadskalkyler samt om intygsgivare. Boverket meddelar intygsgivare behörighet att granska och intyga ekonomiska planer och kostnadskalkyler samt utövar tillsyn över deras verksamhet.

Beskrivning av denna handbok

Den här digitala handboken är Boverkets vägledning till de allmänna råden om ekonomiska planer och kostnadskalkyler som ingår i Boverkets författningssamling, BFS 2017:7.

Handboken vänder sig i första hand till professionella aktörer men också till bostadssökande som står i begrepp att förvärva en bostadslägenhet i en bostadsrättsförening eller i en kooperativ hyresrättsförening. Handbokens primära uppgift är att utveckla bakomliggande resonemang och exemplifiera innehållet i de allmänna råden. I konsekvensutredningen beskrivs bakgrunden till råden.

Handboken är uppdelad i fem huvudavsnitt inklusive detta avsnitt. Ett vänder sig till yrkesverksamma och ett till konsumenter. Därutöver finns det ett avsnitt om tillsyn och aktuella avgöranden.

Vägledningen utgår från de allmänna råden som finns i "Relaterad information", där också konsekvensutredningen till de allmänna råden finns. Delar av handbokens texter är hämtade ur förarbetena till bostadsrättslagstiftningen. Under "Relaterad information" finns även länkar till andra webbplatser där relevanta lagar och förordningar kan nås. Det finns också mallar som kan vara användbara vid upprättandet av ekonomiska planer och kostnadskalkyler.

Beräkningsmodell

Boverket har tagit fram en Excelmodell där automatiska beräkningar kan göras baserat på vissa inmatade uppgifter. Excelmodellen underlättar även beräkningarna till känslighetsanalysen. Beräkningsmodellen kan hämtas i "Relaterad information".

Räknesnurra

När en förening avser att upplåta nya bostadslägenheter kan det krävas att en ny ekonomisk plan upprättas om förändringarna är av väsentlig betydelse. För att underlätta beräkningen kan en så kallad räknesnurra användas. Räknesnurran kan hämtas i "Relaterad information".

Utfällbara regler

I texten hänvisas till regler som kan fällas ut i fulltext genom att läsaren klickar på hänvisningen som ligger i en rektangulär ruta med grå bakgrund. Till exempel tryck på rutan nedan:

Reglerna uppdateras automatiskt när det sker förändringar i dem. Det garanterar att handbokens besökare alltid har tillgång till den senaste uppdateringen av aktuell regel.

Handboken är ingen rättskälla

Handboken är inte en rättskälla även om den återger de rättskällor som är relevanta. Rättskällor är lagar, förarbeten och vägledande beslut. Handboken är ett hjälpmedel vid tillämpningen av de allmänna råden. Du kan läsa mer om regler på Boverkets webbplats, på webbsidan "Regelhierarki", som du finner under "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen