Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Introduktion till handboken

Granskad:

Boverket lämnar allmänna råd avseende ekonomiska planer och kostnadskalkyler samt om intygsgivare. Boverket meddelar intygsgivare behörighet att granska och intyga ekonomiska planer och kostnadskalkyler samt utövar tillsyn över deras verksamhet.

Beskrivning av denna handbok

Den här digitala handboken är Boverkets vägledning till de allmänna råden om ekonomiska planer och kostnadskalkyler som ingår i Boverkets författningssamling, BFS 2017:7.

Handboken vänder sig i första hand till professionella aktörer. Handbokens primära uppgift är att utveckla bakomliggande resonemang och exemplifiera innehållet i de allmänna råden. I konsekvensutredningen beskrivs bakgrunden till råden.

Vägledningen utgår från de allmänna råden som finns i "Relaterad information", där också konsekvensutredningen till de allmänna råden finns. Delar av handbokens texter är hämtade ur förarbetena till bostadsrättslagstiftningen. Under "Relaterad information" finns även länkar till andra webbplatser där relevanta lagar och förordningar kan nås. 

Beräkningsmodell

Boverket har tagit fram en Excelmodell där automatiska beräkningar kan göras baserat på vissa inmatade uppgifter. Excelmodellen underlättar även beräkningarna till känslighetsanalysen. Beräkningsmodellen kan hämtas i "Relaterad information".

Utfällbara regler

I texten hänvisas till regler som kan fällas ut i fulltext genom att läsaren klickar på hänvisningen som ligger i en rektangulär ruta med grå bakgrund. Till exempel tryck på rutan nedan:

Reglerna uppdateras automatiskt när det sker förändringar i dem. Det garanterar att handbokens besökare alltid har tillgång till den senaste uppdateringen av aktuell regel.

Handboken är ingen rättskälla

Handboken är inte en rättskälla även om den återger de rättskällor som är relevanta. Rättskällor är lagar, förarbeten och vägledande beslut. Handboken är ett hjälpmedel vid tillämpningen av de allmänna råden. Du kan läsa mer om regler på Boverkets webbplats, på webbsidan "Regelhierarki", som du finner under "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen