På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Gestaltad livsmiljö – ett gemensamt ansvar

Granskad:

Många olika aktörer behöver samarbeta för att förvalta och skapa omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer. Eftersom flera politikområden berörs behöver såväl offentliga som privata aktörer finnas med i arbetet för att uppnå en god gestaltad livsmiljö.

Många delar av vårt samhälle berörs av politikområdet ”Gestaltad livsmiljö”. Aktörer på såväl lokal och regional som nationell nivå har därmed ett ansvar för politikens genomslag. En del direkt, andra indirekt. Det är viktigt att förstå sin roll och hur den påverkar helheten.

Många politikområden berörs av arbetet med gestaltad livsmiljö, exempelvis boende, miljö, hälsa, sociala frågor, kultur och konstnärlig gestaltning, liksom utbildning och forskning, transporter, handel och tillgänglighet. För att knyta ihop dessa områden till en helhet är dialog och samverkan under såväl planering som byggande och förvaltning centralt. Ingen aktör kan ensam uppfylla politikområdets mål om ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle. Offentliga och privata aktörer behöver kroka arm på statlig, regional och kommunal nivå. Näringslivet, vetenskapen, civilsamhället och medborgarna berörs på olika sätt och har olika roller i olika sammanhang.

Propositionen beskriver de offentliga aktörernas uppgift att agera förebildligt för att förvalta och skapa omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer. Staten har ett stort ansvar att agera föredömligt – inte minst som byggherre och fastighetsförvaltare. Kommuner och regioner kan utöver sitt ansvar som byggherre och fastighetsförvaltare agera förebildligt i sitt arbete med planering och byggande samt i sin markpolitik. Kommunen har också en viktig roll som ansvarig för de allmänna platserna: gator, torg och parker. Ett medvetet upphandlingsförfarande i offentlig sektor är grundläggande för att säkra kvalitet och hållbarhet.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen